Řád školní jídelny - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Školní jídelna
ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Výdej stravy ve ŠJ: v době 11,45 – 14,00 dodržujte čas výdeje obědů!
1. Strávník se ke stravování přihlásí v kanceláři školní jídelny minimálně den předem do 14 hodin a to předložením dokladu o zaplacení stravného.

2. Strávník platící inkasem či trvalým příkazem je automaticky přihlášen na následující měsíc i na další školní rok. Z těchto důvodů je nutno nahlásit v kanceláři ŠJ zájem o ukončení stravování v ŠJ nebo další změny údajů (tel. číslo, adresa, číslo účtu).

3. Strávník platící složenkou dostane v kanceláři ŠJ pouze vzor a podle kterého si vyplní poštovní poukázky typu A. Po zaplacení přinese doklad (útržek) nejpozději do konce každého měsíce, aby byl přihlášen na měsíc následující.

4. V době nemoci má strávník nárok na vyzvednutí oběda pouze první den, strava na ostatní dny se odhlašuje a to nejpozději v první den nemoci do 14hodin.

5. Při vstupu do jídelny žáci sundávají pokrývku hlavy, dbají na čistotu rukou a celkovou úpravu zevnějšku.
Tašky, batohy i svršky odkládají v šatně na věšák nebo na lavičky. Cenné věci (mobil, peněženka) si ponechávají u sebe, škola za případnou ztrátu těchto věcí nenese odpovědnost.

6. Stravování je organizováno formou samoobsluhy. Každý strávník se zařadí do fronty a ukázněně bez předbíhání vyčká výdeje oběda. Při stravování jsou všichni povinni se chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými pravidly stolování. Po jídle odnese podnos s nádobím na určené místo. Žádné nádobí se nesmí z jídelny odnášet. Dojde-li k rozlití pokrmu na podlahu, oznámí žák tuto skutečnost dozoru nebo paní kuchařce. Dojde-li k úrazu, ohlásí dozorující osoba toto vedoucí ŠJ. Ovoce, které si strávník odnáší z jídelny, nebude nikde
v okolí pohazovat!

7. Žáci neobsazují stoly vyhrazené učitelům, školní družiny se stravují spolu s paní vychovatelkou u stolů pro ně vyhrazených.

8. Technické a hygienické závady se hlásí v kanceláři ŠJ.

9. Všichni strávníci jsou povinni respektovat pokyny pedagogického dozoru, který dohlíží na kázeň, pořádek a slušné chování žáků během stravování

10. Porušování tohoto řádu může vést k vyloučení žáka ze školního stravování.
(§ 165, odst. 2, písmeno i, zákon 561/2014Sb – školský zákon)

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky