Fotogalerie 2016 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Fotogalerie
Tu pravou vánoční atmosféru u nás na škole jsme mohli zažít poslední den před vánočními prázdninami. Již tradiční zpívání u vánočního stromečku tentokrát doplnilo taneční vystoupení Jana Horníka (7.A) a Adély Brňákové (6.A). Pak už mohlo dojít na předávání dárečků a ochutnávku cukroví v jednotlivých třídních kolektivech. Kouzlo Vánoc se prolínalo celou školou! Bohužel jen ten sníh za okny scházel. (OF)
Mikuláš, dva andělé a partička rozverných čertů již tradičně dorazila 5. 12. 2016 do naší školy. I když někteří žáci měli namále, nikoho si letos čerti do pekla neodnesli. Vykoupením jim bylo pásmo písniček a říkanek, které si děti pro ně připravily. Mikuláš byl velmi spokojen a děti velmi chválil. Proto mohli andělé všechny obdarovat sladkostmi. I učitelé své drobné vroubky "vyžehlili" písničkou či říkankou - ke změnám v pedagogickém sboru tedy nedošlo! (OF)
V rámci Halloweenských oslav si naši deváťáci přichystali na 31. 10. 2016 pro své malé spolužáky velké překvapení. Žáčci Přípravné třídy, 1. a 2. tříd podstoupili strašidelnou cestu školním sklepením, kde na jednotlivých stanovištích plnili různé úkoly a prokazovali svou statečnost. I přes počáteční obavy a chvíle strachu si děti akci velmi užily. (OF)
Dne 31.10. proběhla v 5.B halloweenská škola.Naše třída plná strašidel,upírů a klaunů plnila mnoho zapeklitých úkolů a zvládla také strašidelnou cestu školním sklepením.Tato akce byla velmi povedená a těšíme se na další .
Vlastnoručně vyrobit sýr a rozšířit si znalosti o zpracování mléka měli za úkol žáci šestých tříd v září 2016 v Ekocentru Cheb v Dolních Dvorech. V nově zrekonstruovaném areálu byly děti seznámeny s úpravou mléka od nadojení až po konečné zpracování. Pro mnohé z nich byla úprava surového mléka v konečný produkt, který znají z obchodu, velkým překvapením. I přes počáteční nesnáze si děti pod odborným dohledem přátelských pracovníků střediska vlastnoručně sýr vyrobily. Velkou výhodou při pochopení celého procesu byla možnost si vše reálně vyzkoušet a projít se přímo mezi zvířaty chovanými na mléko. Žáci z této exkurze odjížděli plní dojmů a doma při krájení sýra si jistě vzpomněli na příjemné okamžiky strávené na školní akci. (JP)  
Přespolní běh – krajské kolo

Dne 21. 10. 2016 proběhlo na naší škole krajské kolo v přespolním běhu.
Celá sportovní akce se nám i přes nepřízeň počasí povedla. Děti předvedly velké sportovní výkony
a po celou dobu bojovaly v duchu fair play.
Výsledky:
1. místo – ZŠ JIH MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
2. místo – ZŠ MASARYKOVA OSTROV
3. místo – 2. ZŠ CHEB
4. místo – ZŠ J. A. KOMENSKÉHO KARLOVY VARY
5. místo – ZŠ PIONÝRŮ SOKOLOV
6. místo – ZŠ ROKYCANOVA SOKOLOV
Děkujeme všem za účast, gratulujeme vítězům a těšíme se na další ročník v roce 2017.

Dne 13. 10. 2016 navštívily naši školu pracovnice Hygienické a ekologické laboratoře Cheb s výukovým programem o vodě. Pro žáky 6. tříd si připravily úvodní přednášku o vzniku a výskytu vody s instruktážním filmem o jejím významu a čištění. Poté děti procházely čtyřmi stanovišti, kde si v praxi ověřily získané poznatky a mohly si vyzkoušet práci pracovníků hygienické stanice. Měřily zde množství chlóru ve vodě, její teplotu a pH, prošly zkouškou pachu a chuti, pracovaly s mikroskopem a porovnávaly bakterie a sinice s katalogem, pipetovaly, … . Schází jen poděkovat za skvělý a poučný program, který si děti velmi užily. (OF)
Přespolní běh – okresní kolo
Dne 13. 10. 2016 proběhlo na naší škole okresní kolo v přespolním běhu. Celá sportovní akce se nám povedla a všichni jsme si ji užili. Děti předvedly velké sportovní výkony
a po celou dobu bojovaly v duchu fair play.
Výsledky:
1. místo – ZŠ JIH MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
2. místo – 2. ZŠ CHEB
3. místo – 5. ZŠ CHEB
4. místo – ZŠ KAMENNÁ AŠ
5. místo – ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Děkujeme všem za účast, gratulujeme vítězům a držíme palce v krajském kole, které proběhne opět na naší škole již v pátek 21. 10. 2016.

Třída 8. B v rámci environmentální vycházky dne 27. 9. 2016 navštívila malebné okolí městečka Lázně Kynžvart. Naším cílem byla návštěva PP Kynžvartský kámen, PP Kynžvartské kyselky a dalších minerálních pramenů. V praxi jsme si vyzkoušeli geocashing. 
Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache, o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. Při hledání se používají turistické přijímače GPS.
Poměrně náročnou cache Kynžvartské kyselky, pro jejíž nalezení bylo nutné splnit řadu dílčích úkolů a následně dopočítat cílově souřadnice, vyhledala skupina pěti dívek.

1. září 2016 čekalo naše nové prvňáčky slavnostní uvítání v sále Myšárny. Po krátkém kulturním programu a proslovech ředitele školy Ing. Miroslava Kříže a místostarosty města Chebu Ing. Pavla Hojdy si paní učitelky odvedly děti do svých tříd. Pro letošní rok jsme otevřeli tři „klasické“ třídy s celkovým počtem 63 žáčků a jednu logopedickou se 14 žáky. Dětem přejeme, ať se jim na naší škole moc líbí, najdou zde nové kamarády a úspěšně si osvojí nové poznatky a dovednosti. (OF)
Konec školního roku je tradičně propojen se Sportovním dnem ředitele školy. Letos nám přálo počasí, proto hladkému průběhu všech sportovních disciplín nic nebránilo. Vybrané týmy z jednotlivých tříd II. stupně se utkaly v kopané, přehazované a stolním tenise. Zbývající žáci se ujali fandění a držení palců svým spolužákům. (OF)
Žáci navštívili Velkou Británii
Vše začalo v neděli večer, kdy se sešli zájemci zájezdu před budovou naší školy. Žáci po 14 hodinách strávených v autobuse a na trajektu, kterým překonali kanál La Manche, poprvé uviděli útesy Velké Británie. Hned po příjezdu se vydali do zábavného parku Chessington World of Adventure nedaleko Londýna. Žáci zde trávili devět hodin. Mohli navštívit devět tematických zemí s netradičními atrakcemi. Součástí byla i ZOO. Následující den, po načerpání sil v anglických rodinách, všechny čekala návštěva Londýna. Jako první bod dnešního dne navštívili studenti muzeum Madame Tussaud’s, kde si mohli prohlédnout voskové figuríny známých osobnostní. Po exkursi muzea se vydali procházkou na Trafalgar Square a do nejslavnějšího hračkářství The Hamley’s. Dalším zážitkem byl Buckinghamský palác a Westminster parlament i Big Ben, který mohli všichni spatřit. Odměnou za nachozené kilometry byla poté projížďka na druhém největším kole v Evropě London Eye, které měří 150 metrů. Čtvrtý den byl především odpočinkový, a proto se všichni vydali ke slavným útesům White Cliffs, lemující jih Velké Británie. Po nádherné procházce žáci navštívili přímořské letovisko Brighton. Dále také byla možnost nakupovat ve slavných uličkách The North Lanes . Pátý a zároveň poslední den se studenti vrátili do Londýna. Hlavním cílem dnešního dne byli především památky, a proto se účastníci zájezdu vydali ke Katedrále sv. Pavla. Poté se vydali do čtvrti City of London a procházkou přes Millenium Bridge k Svatokateřinským dokům. Následně se zájezd vydal opět procházkou k HMS Belfast, The Globe. Po překročení Mže přes Tower Bridge studenti spatřili královskou klenotnici a dřívější vězení Tower. V odpoledních hodinách navštívili nejnavštěvovanější tržnici Camden Town. Večer se už studenti rozjeli ke svým rodinám do České Republiky. (Ondřej Dokulil, 9.B)

Ve dnech 22.6. - 23. 6. se žáci devátých tříd zúčastnili svého posledního školního výletu. Vedení školy pro ně připravilo velmi atraktivní výlet do Českého Krumlova, spojený s plavbou po Vltavě. Žáci sjížděli na raftech úsek z Českého Krumlova do Zlaté Koruny. Během plavby měli možnost pozorovat nádherné přírodní scenérie okolo Vltavy. Druhý den se zúčastnili prohlídky historických památek v Českém Krumlově a navštívili zámeckou zahradu s otáčivým hledištěm. Hezkou atmosféru výletu umocnilo pěkné počasí a dobrá splavnost řeky. Zvláštní poděkování patří panu Podhajskému, který se finančně podílel na organizaci výletu. Věřím, že žáci prožili krásné dva dny a na výlet budou dlouho vzpomínat. (MK)
Školní výlet 8.A a 8.B třídy se letos uskutečnil ve dnech 20. - 21. 6. a 22. - 23. 6. 2016. Útočištěm pro tyto čtyři dny se dětem stala chata Maruška v Kraslicích. Výlet nejen upevnil třídní kolektivy a ukázal přírodní krásy počínajících Krušných hor, ale hlavně přiblížil dětem, jak mohou aktivně trávit svůj volný čas. (OF)
Jaký má význam voda pro přírodu a člověka? Tak na tuto otázku hledali odpověď žáci 6. tříd při projektu, který organizovala Hygienická a ekologická laboratoř v Chebu. Program byl otevřen krátkou přednáškou o významu vody, jejím využití, úpravě a způsobu kontroly. V následných praktických cvičeních si žáci vyzkoušeli jednotlivé rozbory vody (množství chloru, hodnotu pH,...). Poznávali vše, co může ovlivnit chuť a pach vody. Zajímavé byly i ukázky plísní a bakterií, které mohou vodu znehodnotit. Určování vodních organismů podle atlasu pozorovaných pod mikroskopem bylo též velmi poučné. Děkujeme trpělivým a ochotným laborantkám a těšíme se na další spolupráci! (PM)
Environmentální vycházka 17.5. 2016
Konec května je na naší škole vždy propojen s environmentální vycházkou. Žáci se při ní seznamují s přírodou, různými typy ekosystémů na Chebsku a s vlivem člověka na ně. Žáci 8.A a 8.B třídy si kromě toho mohli zvýšit svoji fyzickou zdatnost, neboť dopravním prostředkem na celé dopoledne se jim stalo kolo. Prověřili si tím znalosti pravidel bezpečné jízdy v silničním provozu a základy první pomoci raněnému. Energii vydanou "sportovním" výkonem pak děti v závěru doplnily různými pochoutkami opečenými na ohýnku. (OF)
Ve čtvrtek 9. června 2016 se uskutečnilo další setkání němčinářů prvního stupně s dětmi z partnerské školy z Etzenrichtu. Společně jsme navštívili Chebský hrad. Děti zaujala dvoupatrová kaple sv. Erharda a Uršuly, vystoupaly na Černou věž, odkud obdivovaly krásný výhled na naše město. Poté utvořily několik pracovních skupin. České a německé děti společnými silami vypracovaly úkoly v pracovním listu. Každý hrad má svá tajemství a poklady. Chebský hrad odměnil úsilí dětí a vydal jim poklad ve formě čokoládových penízků. (IŠ)
6. třídy na biostatku ve Valči
Pěkné počasí už převzalo žezlo, tak jsme se s dětmi 11. 5. 2016 vydali do podhůří Doupovských hor na biostatek ve Valči. I tentokrát si pro nás majitelé připravili bohatý program. Po seznámení s chovem ovcí, jejich fyziognomií a užitkovostí jsme se přesunuli do jurty. Zde si děti vyrobily suvenýry z vyčesané vlny a vyzkoušely si, jak se přede vlna na kolovrátku. V další části programu jsme navštívili včelín. Děti se zde učili rozpoznávat trubce, dělnice a královnu, kde včely pyl sbírají, kam ho ukládají a které produkty my lidé využíváme. Samozřejmě závěrem nechyběla sladká ochutnávka medu rovnou z plástů. (PM)
Přeshraniční kontakty našich žáků se svými německými kamarády jsou na naší škole dlouholetou tradicí. Tentokrát se vydali šesťáci na týdenní (18. - 22. 4. 2016) pobyt do německého Weissenstadtu. Projekt nazvaný Vnímání všemi smysly například zavedl děti do bylinkové zahrady v německém Nagelu, kde se naučily poznávat základní druhy bylinek podle vůně. Následně vytvořenou cestu, složenou z různých přírodnin, děti vnímaly hmatem svých chodidel. Prožitek to byl neopakovatelný. Jeden z dalších výletů směřoval na statek Bernard. Kromě prohlídky areálu, ochutnávky přírodních a umělých aromat, zde děti zaznamenávaly audiovizuální technikou přírodu kolem sebe. Po celý týden formou her se obě partnerské školy vzájemně poznávaly a učily se základním slovíčkům a frázím. I závěrečný večer děti velice pobavil. Módní přehlídka vlastně vyrobených modelů z novin doplnila ochutnávka míchaných nápojů. Počasí, program i atmosféra vyšla podle představ - co víc si tedy přát! (OF)
Přípravná třída 4. ZŠ Cheb v zákulisí nákupního centra
Cílem přípravné třídy, která byla na naší škole otevřena již v roce 1998, je systematicky a vhodnými metodami připravit děti na bezproblémový vstup do 1. tříd. Tímto se dá předejít neúspěšným začátkům. Vzdělávací obsah odpovídá konkrétním potřebám žáků. Respektuje jejich individuální osobnost a podporuje duševní i tělesný rozvoj. Od učitele se tedy vyžaduje citlivý a trpělivý přístup a značná pedagogická tvořivost. Přednostně jsou do přípravné třídy přijímány děti s povoleným odkladem školní docházky a děti v posledním roce před nástupem do školy. V posledních letech je o tento typ vzdělávání nebývalý zájem. Mimo běžnou výuku ve škole vyrážejí děti za novými poznatky a zážitky do galerií, muzeí, knihoven, účastní se výletů a různých exkurzí. Jednou z posledních akcí byla návštěva nákupního centra v Chebu. Zde nám paní ředitelka Gabriela Švehlová se svými zaměstnanci vymysleli velice pestrý a zajímavý program. Děti pekly pečivo, nakupovaly zdravé produkty a ochutnávaly různé výrobky. Tímto paní ředitelce a jejím zaměstnancům děkujeme za pěknou exkurzi. Děti si dopoledne náramně užily! (VO)

Z důvodu zdravého stravování našich žáčků jsme krom jiného již řadu let zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti I. stupně pravidelně zdarma dostávají sezónní ovoce a zeleninu ke svačině. V dubnu jsme od organizující společnosti dostali nabídku na tzv. Ochutnávkový koš, což jsme se zájmem přijali. V rámci něho do tříd dorazilo naše, ale i exotické ovoce a zelenina. Některé už děti znaly, ale se spoustou z nich se setkaly poprvé! Paní učitelky proto pomocí her, soutěží a samozřejmě i ochutnávek naše žáčky s nimi seznámily. Jako bonus jsme ještě obdrželi balíček s výtvarnými a učebními pomůckami pro naše budoucí prvňáčky školního roku 2016/17! (OF)
Proměna naší knihovny a "Čtenářské dílny". Čtenářská gramotnost je jedna z nejcennějších dovedností. Umožňuje člověku nejen se bavit krásnou literaturou, ale hlavně mu otvírá dveře do světa poznání. Na naší škole se tedy čtenářství intenzivně věnujeme. V letošním školním roce jsme se dokonce zapojili do projektu EU, v rámci něhož pořádáme čtenářské dílny téměř ve všech ročnících. Do projektu jsme zapojili také rodiče a herce Západočeského divadla v Chebu. Největším přínosem je též nová žákovská knihovna. Ze staré a ponuré vznikl moderní světlý podkrovní prostor vybavený novým nábytkem a audiovizuální technikou včetně karaoke soupravy. Starý knižní fond byl zrevidován, přibyly nové knihy a časopisy (české i cizojazyčné). V knihovně se teď vyučuje, o přestávkách a odpoledne je přístupná žákům. Nová knihovna se stává krásným živým prostorem. (BH)
Zápis dětí do 1. tříd na školní rok 2016/17 proběhl úspěšně.Ve středu 3. února i přes velkou snahu učitelek ve dvou třídách se neustále tvořily fronty rodičů se svými ratolestmi. Moc děkujeme za trpělivost a shovívavost! Je vidět, že naše škola má pořád své dobré jméno. Čtvrtek už probíhal plynuleji. Po odečtení dětí, které si nástup do 1. třídy o jeden rok odloží (14), bylo na naši školu přijato 85 budoucích prvňáčků. Ještě jednou děkujeme! (OF)

Dne 15. ledna 2016 navštívila třída 8.A sousední SZŠ a VOŠ Cheb. Podílela se zde na projektu Karlovarského kraje zaměřeného na podporu přírodovědného vzdělávání žáků. Dopoledne strávené zde bylo důležité nejen pro upevnění si již získaných vědomostí a dovedností v simultované praxi (znalost lidské anatomie, schopnost provedení první pomoci, ...), ale hlavně pro objevování nových tajů přírodních věd. Samozřejmě vše bylo zprostředkováno aktivní a zábavnou formou, jako např. obléknutí se do "stáří" nebo rychlá jízda na invalidním vozíku. (OF)
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky