Fotogalerie 2018 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Fotogalerie
V pátek 21. 12. 2018 si též pro učitele, vedení školy a své spolužáky z osmých a devátých tříd připravili ukázkové vystoupení závodních tanců Adéla Brňáková (8.A) a Jan Horník (9.A). Souborem klasických a latinskoamerických tanců nás všechny ohromili. Moc jim za to děkujeme a přejeme i nadále úspěchy v jejich profesionální taneční kariéře. (OF)
V pátek 21. 12. 2018 se uskutečnily vánoční besídky ve všech třídách naší školy. Děti si předávaly dárečky, zpívaly koledy, hrály pohádky, ochutnávaly a soutěžily ve vánočním cukroví. Jednou z nich byla i vánoční akademie třídy 7.A organizovaná pro přípravnou třídu, první a druhé ročníky. V tělocvičně na Myšárně tak mohli žáci shlédnout přehlídku tance, zpěvu, skečů a pohádek. Dětem se akce moc líbila a i pro samotné autory ze 7. ročníku se stal tento tvůrčí zážitek nezapomenutelným. Děkujeme a těšíme se na další takto zdařilá vystoupení. (OF)
5. prosinec se vždy nese ve znamení mikulášské nadílky. I tentokrát dorazil Mikuláš v doprovodu dvou andělů a tlupy nezbedných čertů do naší školy. Děti a učitelé pro ně měli naštěstí připraveny písničky a básničky, proto i letos odešli čerti s nepořízenou. A ti, kteří si občas zazlobí, Mikulášovi nápravu přislíbili. (OF)
Vánoční besídka 6.B
Poslední školní den v roce 2018 jsme si uspořádali vánoční besídku. Celá třída byla nádherně vyzdobená. U tabule zářil stromeček, kolem něhož byly rozprostřeny dárky. Vánoční atmosféru dotvářely koledy a cukroví, které si děti přinesly z domovů. Uspořádali jsme soutěž o nejlepší vánoční cukroví. Nechybělo vypravování o Vánocích, zpívání koled, rozdávání dárků, tanec a spousta dalších soutěží. Před odchodem domů jsme si popřáli šťastné a veselé Vánoce a v lednu se pustíme do další práce, protože vysvědčení se blíží…

Návrat do školy po podzimních prázdninách zpříjemnili svým malým spolužákům žáci IX. B halloweenským překvapením.
Připravili si pro ně malování na obličej, ve sklepě školy pak zkoušku odvahy v podobě strašidelné uličky a různé dovednostní soutěže o sladkosti. (MŠ)

Ve středu ve škole slavíme Halloween. Je to naše první společná akce s třídou 6.B. Dlouho a pečlivě se na ni připravujeme. Naplánovali jsme šest tradičních atrakcí – Apple Bobbing (lovení jablek pusou z vody), Apple Paring (krájení slupek z jablek), Scary Treasure Hunt (hádání zvířátek poslepu), Pumpkin Golf, Pumpikin Throwing Up (házení na dýně) a Pass The Apple (předávání jablek ve skupině pod bradou).
Připravili jsme také plný stůl různých dobrot – prsty, oči, jazyky, dýně, pavouky. Samozřejmě nemohly chybět muffiny, sušenky, lízátka, bonbonky a brambůrky. Bylo toho opravdu hodně!
Přinesli a vyrobili jsme spoustu pomůcek – hrobečky, tajemné bedny, vydlabané dýně, pavouky, závěsy, lampičky, svíčky, ozdobné řetězy a pásy. Vyzdobení obou místností nám zabralo dobrou hodinu (a další hodinu nám trval úklid). Pro soutěžící jsme naplnili pět kyblíků sladkostmi a jednu bednu plnou zvířátek.
Samozřejmě jsme se oblékli do kostýmů. Některé byly opravdu povedené. Pozvali jsme k nám celkem čtyři třídy. Většinou ty nejmenší děti ze školy. Byla to naše první akce a zvládli jsme jí celkem dobře. Ne všechno se povedlo a pořád máme co vylepšovat. Halloween jsme ale oslavili s plnou parádou a to je hlavní! (PK)

Bečovská botanická zahrada – Vzdělávací program Koulelo se koulelo (6.B)
V úterý 23. října jsme se místo do školy vydali do bečovské botanické zahrady. Nejprve jsme si prošli její větší část. Podzim zahradu vybarvil do nádherných barev. Poté jsme vystoupali do sadu, který letos slaví 100 let od svého založení. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o pěstování jablek a také o jabloních. Natrhali jsme si tu jablka, ze kterých jsme si společnými silami vyrobili výborný mošt. Všichni jsme si moc pochutnali. K obědu jsme si opekli buřtíky a k nim jsme měli zeleninový salát s jedlými květy. Před návratem domů nám zbyl ještě čas na různé prolézačky, vozítka a také na přítulného černého kocourka. (PK)

3. září 2018 jsme v sále Myšárny slavnostně přivítali naše nové prvňáčky. Po úvodních slovech paní zástupkyně Mgr. Jaroslavy Markové a pana ředitele Ing. Miroslava Kříže si malé svěřence odvedly třídní učitelky do svých tříd. Zde se děti seznámily s novým prostředím, které je bude po celý rok provázet vzdělávacím procesem. Už stačí jen popřát hodně zdaru a pohody do následujících let strávených na naší škole. (OF)
Environmentální vycházka 7.A se konala 27. září 2018. Tentokrát se zaměřila na zdokonalení fyzické zdatnosti, orientaci v terénu a první pomoc poskytovanou zraněným cyklistům. Dopravním prostředkem se tedy stalo kolo. Prosluněné nebe nám bylo dobrým průvodcem, proto i ujetí cca. 40 km bylo lehce zvládnutelné. (OF)
Environmentální vycházka 6. B a 7. B
Ve čtvrtek 27. 9. 2018 si vyšly třídy 6. B a 7. B společně na Zelenou horu u Chebu. Sluníčko hezky svítilo. Cesta rychle ubíhala. Aby ne. Děti se těšily na poklad, který dle pověsti ukryl starý žebrák poblíž Bismarckovy rozhledny. Pro nalezení pokladu musely po cestě vyřešit několik více či méně zapeklitých úkolů. To se jim podařilo. Po chvilce hledání obě třídy zakopaný poklad opravdu nalezly. A byl to vskutku pořádný poklad, vážil dobrých dvacet kilogramů! Poté přišel čas na zasloužený odpočinek, opékání vuřtů a na prohlídku rozhledny. Zpáteční cesta vedla z kopce a utekla velmi rychle. Dětem i vyučujícím se vycházka líbila a těší se na další, která je čeká příští rok na jaře. (RK + PK) 

Sportovní den ředitele školy proběhl již tradičně v areálu našeho školního hřiště, tentokrát 28. 6. 2018. I díky slunečnému počasí se mohla jednotlivá družstva tvořená vybranými žáky tříd II. stupně plně soustřeďovat na co nejlepší výkony, a tím posunout svoji třídu výše ke stupňům vítězů. Klání proběhlo v těchto disciplínách: kopaná, přehazovaná a stolní tenis. Ostatní žáci pak své týmy podporovali hlasitým fanděním nebo se zapojili do nesoutěžních sportovních aktivit. Kdo ale chtěl, užil si jen tak krásného dne plného pohody. (OF)
Školní akademie devátých tříd (21.6.2018)
Třída VI. A se vydala v rámci školního výletu 14. 6. 2018 do Prahy. Hlavním lákadlem pro děti byla bobová dráha na Proseku. Zde prožily nejen trochu zvýšeného adrenalinu, ale hlavně hodně zábavy. Dalším cílem výletu pak byla největší a nejmladší synagoga v Praze, tzv. Jubilejní nebo také Jeruzalémská. Děti fascinovala nejen překrásná stavba sama o sobě, ale i odlišné tradice a zvyky židovské komunity. (OF)
Třída 9.B vyjela na svůj poslední třídní výlet do Kraslic. Ubytovali jsme se v turistické ubytovně Maruška. Navštívili jsme kočičí útulek a medvědí jeskyni v Kraslicích. Prošli jsme se po okolí. Grilovali jsme, opékali buřty, tancovali a užívali si deštivé počasí. 
V pondělí 4. 6. 2018 si třída 9. B prohlédla nejznámější památky města Chebu. Naším průvodcem byl Joseph Sebastian Grüner, chebský magistrátní a kriminální rada, významná postava chebského kulturního života. Při našem putování městem jsme potkali řadu dalších významných osobností, které se zapsali do dějin našeho města – například německého krále Jindřicha IV, chebského kata Karla Husse či nejproslulejšího chebského rodáka, známého stavitele Johanna Balthasara Neumanna. 
Dne 18. 5. 2018 v rámci environmentální vycházky se vydala 6.A do Horní Hraničné navštívit opuštěné pejsky. Po zajímavém a poučném povídání paní Marie Lokingové o fungování psího útulku a o smutných osudech jejich svěřenců jsme si celý areál mohli prohlédnout. Samozřejmě jsme nezapomněli na dárečky v podobě různých dobrot, hraček a čistících prostředků. Odměnou nám byly vuřty opečené na ohýnku. (OF)
V pátek 18. 5. 2018 navštívila 9. B v rámci Environmentální vycházky přírodní rezervaci Rathsam, bývalou obec Rybáře a tvrz Pomezná.
Rathsam je přírodní rezervace, byla vyhlášena v roce 1990 a nachází se u obce Libá. Rezervace chrání meandrující soutok Ohře a Reslavy a přilehlé mokřady.
Bývalá obec Rybáře – zbytky vysídlené obce na břehu Ohře, v těsné blízkosti státní hranice. Upravené piknikové místo, Rybářská kyselka.
Tvrz Pomezná – gotická tvrz ze 14. století. V současné době probíhá její rekonstrukce, záchranný archeologický průzkum.
(PK)

V pondělí 30. 4. 2018 v dopoledních hodinách se na zahradě školy konalo pálení čarodějnic. Přišlo mnoho dětí z prvního stupně naší školy. Pro děti byly připraveny zábavné čarodějnické soutěže. Děti, které zvládly všechny disciplíny, získaly malý dárek. Když se malé i velké čarodějnice vyřádily, zapálili jsme oheň s čarodějnicí. Poté si všichni mohli upéct buřtík. Akce se moc povedla a všichni si jí užili. (PK)
Zápis budoucích prvňáčků do naší školy proběhl 11. a 12. dubna 2018. Opět se nám potvrdil velký zájem rodičů o naši školu. I přes plné nasazení učitelek si musely první den děti chvíli počkat. Poté se vydaly na putování několika stanovišti, kde je čekaly různorodé úkoly. Samozřejmě nesměla v závěru chybět odměna v podobě dárečků od sponzorů a hraček vlastnoručně vyrobených našimi žáky. Pro nový školní rok 2018/2019 bylo přijato 64 dětí a 14 jich požádalo o odklad (s těmi se rádi setkáme v naší přípravné třídě). V závěru chceme poděkovat rodičům za projevenou důvěru v naši instituci a doufáme, že po celou školní docházku vašich dětí s námi budete spokojeni! (OF)

Dne 23. 3. 2018 podepsali zástupci chebských (4. ZŠ, 3. ZŠ) a německých škol (Markus - Gottwalt Mittelschule Eschenbach, Pestalozzi - Mittelschule Weiden) smlouvy o partnerství. Této významné události se zúčastnili starostové partnerských měst, starosta a místostarosta města Chebu , zástupci odboru školství a zplnomocněnec vlády Horního Falcka. V rámci této spolupráce jsou organizovány aktivity, jak pro učitele, tak především pro žáky obou škol. Žákům se tak naskýtá příležitost zdokonalit se v cizím jazyce, navázat nové kontakty a přátelství. Mohou poznávat region partnerské země, její zvláštnosti, zvyky a kulturu. Rozvíjejí mezilidské vztahy, vzájemnou spolupráci a solidaritu. Učitelé mají možnost předávat si zkušenosti, pronikat do vzdělávacího systému jiné země nebo najít novou inspiraci pro svou výchovně vzdělávací činnost. Tedy k již perfektně fungující spolupráci s Grundschule Etzenricht nám přibyli další kamarádi! (OF)
Přípravná třída na 4. ZŠ
Naše škola se již několik let věnuje také předškolnímu vzdělávání. Přípravnou třídu pro ně otevřela již v roce 1998. V posledních letech je o tento typ vzdělávání nebývalý zájem. Přípravné třídy jsou určeny pro děti s odkladem školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení vyrovná jejich vývoj a tak usnadní vstup do 1. třídy.
O zařazování žáků do této třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Vzdělávací obsah je zaměřen na vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků, důraz je kladen na rozvoj rozumové výchovy, matematických představ, výtvarné, pracovní, hudební a tělesné výchovy. Speciální pozornost je věnována jazykové výchově a rozvoji správné výslovnosti. S přípravnou třídou spolupracuje klinický logoped.
Přípravná třída nabízí především kvalitní přípravu pro vstup do ZŠ, snížený počet žáků ve třídě, individuální přístup dle potřeb dítěte s využitím asistenta pedagoga, stravování ve školní jídelně, zařazení dítěte do školní družiny a především zapojení do všech společenských a školních akcí školy. (vánoční i mikulášské besídky, školního výletu, environmentální vycházky s opékáním vuřtů, ale ze všeho nejvíce se děti těší na karnevalové radovánky. Letos byl opravdu pestrý výběr masek a děti si to užily. (VO)

V úterý 28. 3. 2018 třídy 9. AB společně navštívily na nádraží v Mariánských Lázních Legiovlak - věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. 
Velká revoluce ve Francii

Žáci 8. tříd vyrobili po skončení tématu o francouzské revoluci a Napoleonu Bonapartovi originální projekty. Valná většina byla velmi dobře zpracována, a tak jsme jich alespoň pár vystavili. Najdete je ve vitríně v 1. patře. Snad vás gilotina moc nevyděsí. (IK)

Výlet do Prahy jako odměna za "Laskavý čin"
Žáci 7.B a 7.C 4. základní školy v Chebu se na konci loňského roku zúčastnili soutěže Jsem laskavec, kterou vyhlásila Nadace Karla Janečka. V rámci Světového dne laskavosti 13.11. se děti vypravily do domu pro seniory v Dragounské ulici a vystoupily zde s písněmi, básněmi, fotbalovou ukázkou, klavírní skladbou, improvizací ve stylu "Partičky" i napečenými sušenkami, aby zde babičky i dědečky potěšily. Po celé ČR se akce zúčastnilo 400 tříd, ze kterých byly tři týmy vylosovány a odměněny. Jedním z výherních týmů byli sedmáci ze školy v Hradební ulici. Ti se v pátek 2. března vypravili do Prahy, kde se setkali se známým youtuberem Jirkou Králem a dále absolvovali workshop Jak udělat vlastní komiks s autorskou dvojicí Komixátoři. Výlet se všem dětem moc líbil a pro některé to bude jistě zážitek na celý život. (DM)
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky