Fotogalerie 2021 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Fotogalerie
Dne 31. 1. 2022 třída 4.B pod vedením paní učitelky Ivy Hessové si připravila pro své rodiče veliké překvapení. Společně žáci uspořádali divadelní představení na motivy klasické ruské pohádky Mrazík. Děti poctivě celý leden trénovaly a proto byl výsledek úžasný. Rodičům se představení moc líbilo. Účinkující tedy byli odměněny bouřlivým potleskem. (OF)
Dne 6. 12. 2021 vyrazil do tříd I. stupně Mikuláš se svoji nadílkou. Samozřejmě nesměli chybět rozverní čerti, kteří děti trochu pozlobili a dva líbezní andělé, kteří naopak pro ně měli připravenou malou laskominku. Každá třída měla připravenu nějakou písničku, říkanku nebo krátký taneček, proto i letos si pekelníci nikoho do svého podzemí neodnesli. I když někteří žáčci museli Mikulášovi slíbit, že se ve svém chování zlepší! (OF)
8.10.2021 Notes strážníka Pavla - opět přišla oblíbená policistka MP Andrea Lokingová,
přinesla žákům 2.B sešit, který si společně začali vyplňovat, na závěr si žáci potěžkali výstroj a dostali přívěsek s obrázkem strážníka Pavla. (AP)
1. a 2. třídy vyrazily směr Stein přes bludiště a informační tabule plné zajímavostí z přírody např.: hlasy ptáků, poznávání živočichů u nás žijících, bylin a stromů, potravní řetězce a při zpáteční cestě jsme si ještě zasportovali na Zlaté dráze. Počasí nám přílo:)
A.P.
Tak 1.10. 2021 jsme se konečně druháci po prvé podívali do divadla se školou. V 1.třídě jsme kvůli protiepidemiologickým opatřením na žádné představení nedostali. Podmínkou pro vstup do divadla byl sice test, ale stálo to za to.
Divadlo 1 herce má vždy v repertoáru i představení pro děti a tohle představení si žáci opravdu užili i v tento podzimní den:)
A.P.
3.A byla na návštěvě v muzeu.
Prošli jsme historií našeho města od 7. století n. l. až po současnost. Prostřednictvím zábavné prohlídky jsme získali základní informace
o muzeu, stálé expozici a o životě obyvatel Chebu v dobách dávno minulých. Seznámili jsme se se základy muzejní práce.
Prohlídka se dětem velmi líbila a do muzea se určitě vrátíme.
(AL)
Ekocentrum Dolní Dvory
Třída 3.B strávila jedno dopoledne v Ekocentru v Dolních Dvorech. Prohlédli si celý statek, pohladili spoustu zvířátek a plnili různé úkoly na stanovištích. Velkým zážitkem bylo dolování mrkve ze země, někteří se dostali do kontaktu s hlínou a rostlinami úplně poprvé. Dokonce i ochutnali čaj z vlastnoručně nasbíraných bylinek. Děti si odnesly mnoho zážitků a výuku v badatelském prostředí. (PM)
Již tradičně žáci I. stupně spolu se svými učitelkami uspořádali věcnou sbírku na pomoc útulku pro opuštěné pejsky v Horní Hraničné. Podzimní termín není náhodný. Jak lépe oslavit Den zvířat, který připadá na 4. říjen?! Tímto chceme poděkovat všem žákům a jejich rodičům, kterým není smutný osud těchto pejsků lhostejný a neváhali alespoň tímto způsobem jim život ulehčit. (OF)

Již druhým rokem žijeme s "Covidem". I my přemýšlíme, jak své svěřence co nejvíce ochránit nejen před touto nemocí. Proto jsme k našim žáčkům z I. stupně pozvali Mgr. Miroslavu Korseltovou z chebské nemocnice. Dětem nejen ukázala, jak si správně mýt ruce, ale hlavně kdy. Na speciálním přístroji si pak žáci ověřili, jestli správně desinfekci použili. Kde špína zůstala, byla místa na rukou barevně jiná. V průběhu programu děti výtvarně zpracovávaly svoji představu o tom, co vše mají na špatně umytých rukou. Doufáme, že tento program dětem přinesl nejen sladkou odměnu v závěru, ale hlavně vědomí, jak předcházet možným přenosům infekčních nemocí. Dík patří chebské nemocnici a těšíme se na další spolupráci. (OF)
Plavání přináší velké zdravotní benefity, zvyšuje fyzickou zdatnost i psychickou odolnost. Nejdůležitější je, abychom při plavání používali správnou techniku, proto od září chodíme do bazénu na pravidelné hodiny. Žáci se rozdělili do skupin podle jejich plaveckých dovedností a každá skupina pokračuje svým tempem ve zlepšování plaveckých stylů. Pro neplavce trenéři připravili spoustu různých pomůcek - pěnové pásy, podložky, pěnové hady a všichni se těšíme na velké pokroky a spoustu zábavy. (PM)
Dne 30.9. 2021 navštívili naši žáci 9. tříd tzv. Burzu škol. Ta se letos uskutečnila v areálu ISŠ Cheb Na hrázi. Tato přehlídka a prezentace středních škol Karlovarského kraje by měla vycházejícím žákům pomoci při jejich rozhodování o své budoucnosti. Budeme držet palce, že si vyberou dobře a navazující vzdělávání je bude bavit a uspokojí jejich životní vize. (OF)
Dne 17. 9. 2021 se 2. třídy zúčastnily akce Nábor na fotbal na stadionu Lokomotivy v Chebu. Pro děti byla připravena stanoviště, kde si hravou formou osvojovaly základy kolektivních her - fotbalu a házené. Zpestřením byly skoky v pytlích. Dalšími stanovišti byla např. slalom s míčem, překážková dráha, střelba na branku a různé varianty přeběhů. Několik stanovišť bylo věnováno samotné hře. Zde si děti mohli vyzkoušet různé typy herních ploch, spolupráci a obměny týmů.
Akce byla dobře zorganizovaná. Nestávalo se nám, že bychom někde zbytečně čekali, neboť na Lokomotivu dorazily třídy ze všech škol v Chebu. U každého stanoviště se nám obětavě věnovali mladí sportovci a moc jim za jejich pozitivní přístup děkujeme. :) Na závěr byla svačina, po které se dětem chtělo ještě vrátit na hřiště. Ale to už nás čekala cesta zpět do školy. Akce probíhala od 8.30 - 12.00, tak si sportu tento den užili žáci do sytosti! (AP)

Dne 14.9.2021 jsme se konečně po roce mohli podívat do dětské knihovny, už jako 2.B. Byl pro nás připraven program "Seznámení s knihovnou, jak vyhledávat knihy a orientovat se v knihovně", původně určený pro 1. třídy. Nejprve jsme si prošli celé oddělení dětské knihovny. Zjistili jsme, jak jsou knihy uspořádány, jak s nimi zacházet a jak je vracet (hřbetem ven). Děti zaujalo, že se v knihovně dají půjčit i časopisy a deskové hry. Potom se děti rozdělily do skupin a měly vyhledat knihu podle zadání. Nakonec si mohly prohlédnout výstavku knih doporučených pro svůj věk a odnesly si přihlášku do knihovny s malou hrou - spojování čísel. Bonusem je pak fakt, že pro nově přihlášené je první rok půjčování knih zdarma! (AP)
Environmentální výchova v Sově
Žáci třetích tříd strávili zajímavé dopoledne v Domě dětí a mládeže Sově, kde měli připravený skvělý program. Plnili přírodovědné úkoly, hledali poklad a také zaměstnali ruce v keramické dílně, kde si vytvořili božího ptáčka. Odměnou jim byl vlastnoručně opečený vuřt či jiná dobrota.
Chtěla bych moc poděkovat paní Evě Pupákové, Erikovi a celému kolektivu za skvělé zážitky a za to, jak dětem vždy připraví zábavný program. Děkujeme. (PM)

Environmentální výchova v Pivovaru Kynšperk.
Deváté třídy vyjely v rámci environmentální vycházky na prohlídku Pivovaru Kynšperk. Měli jsme štěstí, v pivovaru právě vařil novou várku piva místní sládek. Měli jsme tak toho nejlepšího průvodce. Seznámili jsme se s historií pivovarnictví v Kynšperku, právem várečným, profesemi v pivovaru (dnes již také neexistujícími) a především s postupem výroby piva v současnosti. Poznali jsme jednotlivé části pivovaru a jejich funkci, dozvěděli jsme se o surovinách k výrobě piva, druzích sladu a pracovní náplni sládka. Zajímavým zážitkem bylo nahlédnutí do vlastního procesu výroby piva a jeho jednotlivých etap, včetně zrání, ošetřování a stáčení tohoto oblíbeného moku. V neposlední řadě jsme se seznámili s meziprodukty pivovaru. Některé jsme mohli i ochutnat (limonády).
Po prohlídce pivovaru jsme se vydali přes krásnou dřevěnou lávku k nově vybudované ptačí pozorovatelně u Libockých mokřadů.
Po cyklostezce jsme pokračovali k minerálnímu pramenu Anita, který jsme bohužel nemohli ochutnat. Byl vyschlý. Vycházku jsme ukončili na nádraží v Nebanicích. (PK)

Chebské sportovní hry třeťáků
V areálu na levém břehu Ohře si žáci všech třetích tříd z celého Chebu vyzkoušeli různé sporty a to tradiční i méně známé. Atletiku střídala gymnastika, fotbal i házená dětem moc šla a všichni se výborně bavili. Vy můžete alespoň pomocí fotek nahlédnout do skvělého dopoledne. Sportu zdar! (PM)
Žáci 4.A zahájili 8.září 2021 v 17.00 vernisáží v kostele sv. Mikuláše výstavu svých prací, které bylo možno shlédnout již na Chebských dvorcích, kde děti vystavovaly se spolky Chebsko za klima (CHZK) a s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Výstava byla věnována vážkám, neboť právě ČSOP vyhlásilo rok 2021 Rokem vážek. Vernisáž se velmi vydařila; děti si připravily pestrý program, maminky přichystaly bohaté občerstvení, čímž jsme všichni příjemně zahájili nový školní rok. Obrázky si návštěvníci kostela můžou prohlédnout do konce září. (DŽ)
Ve středu 1. září 2021 jsme slavnostně přivítali naše nové prvňáčky spolu s rodinnými příslušníky v prostorách sálu Myšárny. Ke všem zde promluvil ředitel školy Ing. Miroslav Kříž a vedoucí odboru školství, tělovýchovy a kultury Ing. Bc. Dana Krulišová . Milým slovem jim popřáli krásně prožitá školní léta na naší škole. Do školního roku 2021/20222 bylo přijato přes 50 dětí do dvou "klasických" tříd a jedné logopedické. Děkujeme rodičům za jejich důvěru v nás a doufáme, že se pro vaše děti stanou školní léta na 4. ZŠ ta nejkrásnější! (OF)
Po "coronavirové" přestávce se opět naše dvě deváté třídy mohly vrátit koncem školního roku 2021 na Vltavu. Dvoudenní výlet obsáhl nejen prohlídku krásného historického města Českého Krumlova, ale hlavně asi 15 km sjezd její řeky na raftech. Tento nezapomenutelný zážitek je vždy jednou z oblíbených rozluček deváťáků se svojí školou a svými spolužáky (bohužel v letošním roce jednou z mála). Přejeme vám hodně úspěchů při dalším vzdělávání a hodně štěstí v životě. Myslíme na vás! (OF)
V pátek 10.9.2021 vyjely třídy 9.A + 9.B na Biostatek Valeč.
Na statku nás čekal projektový den (3.II/13 Projektový den mimo školu – Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017035).
Majitel statku pan Mgr. Vojtěch Veselý se nám věnoval po celou dobu našeho pohybu po Biostatku a ještě u toho stačil řídit lektorku na práci s vlnou. Úplně si vystačil se zapáleným popisem toho, čím na farmě žijí a čemu se víceméně den co den věnují. Odborníkovo animace celého projektového dne byla prodchnuta erudicí i jistým druhem lehkého aktivizmu.
Cíle projektového dne:
  • Pomocí bezprostředního kontaktu s živými hospodářskými zvířaty, kulturními rostlinami a zemědělskými stroji při běžném provozu ekologické farmy vštípit dětem hodnotu ochrany venkovského prostředí při produkci položek denní potřeby, zejména potravin, a vést mládež k odpovědnému postoji k životnímu prostředí, zdravému stravování a životnímu stylu.
  • Šetrný přístup k přírodním zdrojům a krajině, soběstačné a udržitelné hospodaření, vnímání vztahů mezi jednotlivými organizmy, živá hospodářská zvířata, zpracování zemědělské produkce.
Cíle projektové dne jsme splnili a ještě jsme při tom dobře bavili. 
Poděkování patří Karlovarskému kraji za poskytnutí bezplatné autobusové dopravy. (PK)
V pátek 25.6.2021 vyjely třídy 8.A + 8.B na Statek Bernard u Sokolova.
Na statku nás čekal projektový den (3.II/13 Projektový den mimo školu – Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017035).
Projektový den na Statku Bernard byl zaměřený na tradiční řemesla. Expozice na statku jsou interaktivní, žáci tak měli možnost si spoustu věcí osahat, vyzkoušet. To je žáky mimořádně cenná zkušenost, kterou jinde jen tak nezískají. V praxi si žáci tak mohli vyzkoušet tradiční řemesla v truhlářské dílně, výrobu mýdla a pečení chleba v kamenné peci. Další řemesla si mohli prohlédnout v místních dílnách – dílna designu (vlastní návrh a zhotovení oblečení), výroba keramiky, kovárna a cukrárna. Navíc se dozvěděli spoustu zajímavých informací o životě lidí na statku v minulosti, ale i v přítomnosti.
Celkově hodnotím projektový den jako mimořádně vydařený. Žáci získali spoustu nových vědomostí jak teoretických, tak i praktických. Navíc se při tom skvěle bavili. (PK)

CESTA Z MĚSTA
V úterý 22.6. se páté třídy vydaly na procházku přírodou, která končila na Zelené hoře.
Po zdolání vrcholu jsme pozorovali okolí z rozhledny, opekli jsme si vuřty a prozkoumali jsme nové herní dřevěné prvky.
Pro osvěžení nám dokonce rodina Rybákova přivezla melouny až na vrchol ( moc děkujeme).
Byl to opravdu sportovní výkon, ušli jsme 16,5 km a udělali skoro 22 000 kroků. Protože děti uspořádaly šiškovou lesní bitvu, tak těch kroků bylo ještě mnohem víc. Počasí nám přálo a celý výlet se velmi povedl.
AL + PM (5.A+5.B)
Cyklisté profíci
Děti jsou naší budoucností, ale zároveň patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu. Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dopravní výchovu, jsou bezpochyby dopravní hřiště. I naši žáci si zkusili jízdu na křižovatkách, písemné testy a jízdu zručnosti. Ti nejšikovnější získali průkaz cyklisty a mohou se směle vydat na dobrodružné cesty. Tak jim popřejme hodně najetých kilometrů bez nehod! (PM)
Ve úterý 16.6.2021 vyjely třídy 8.A + 8.B na hrad Hartenberg u Sokolova.
Na hradě nás čekal projektový den (3.II/13 Projektový den mimo školu – Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017035).
Cílem projektového dne bylo přiblížit žákům náročnou rekonstrukci hradu. Na konci minulého století z hradu zbyla zapomenutá zřícenina. Po dvaceti letech hrad pomalu získává svojí bývalou podobu. Nemalou zásluhu na tom mají dobrovolníci. Těch tady pracovalo více než tisíc. Přijeli doslova z celého světa. Paní průvodkyně nás seznámila s historií hradu a poté jsme si hrad prohlédli. Podrobně jsme se seznámili s pracovními postupy, které se při opravě používají. Nezměnily se od středověku. Základem je kvalitní ruční práce a velká řemeslná dovednost. Leccos jsme si mohli vyzkoušet v praxi. Na konci prohlídky jsme si popovídali o tom, jaký smysl má opravovat zapomenutý hrad, proč máme dbát o zachování našeho kulturního dědictví.
Projektový den byl nejen zajímavý, ale také poučný. Je možné, že až žáci vyrostou, zapojí se také do opravy nějaké zanedbané památky kdekoliv na světě – v rámci dobrovolnického hnutí. To by bylo jenom dobře. (PK)
Třída 5.A se vypravila se na dobrodružnou výpravu do třetihorní historie Chebska. Součástí besedy v muzeu bylo zajímavé vyprávění
o této době a výtvarná dílna, kde si děti vytvořily model Deinotheria. Dalším zážitkem bylo podílet se na výrobě velkého kašírovaného modelu Deinotheria - " hrozivé bestie". Beseda se nám velmi líbila a určitě se do chebského muzea opět vrátíme. (AL)
Létající drahokamy z říše hmyzu na Chebských dvorcích v podání žáků 3.A 4.ZŠ Cheb

Děti ze 3.A ze 4.základní školy v Chebu vystavily na letošních Chebských dvorcích svoje výtvarné práce, které mapují život vážky. Děti obrázky navíc doplnily naučnými popisky. Loni se žáci svými pracemi na Chebských dvorcích zamýšleli na tím, jak zadržet v přírodě vodu, letos se k tématu vlastně vrátili, neboť vážky jsou symbolem zachovalých vodních ploch a mokřadů. (DŹ)
V pátek 4.6.2021 se na školním hřišti uskutečnil závod Formule 5.B.
Týmy závodníků před zahájením závodu pečlivě plánovaly vítěznou strategii. Během závadu bylo nutné řešit některé závady soutěžních vozidel - poškození elektroinstalace, píchlé gumy, oprava podvozku a doplnění paliva.
Závod se nakonec podařilo dokončit všem týmům. (PK)
Den dětí v 5.A
Na den dětí se naše třída vydala na komentovanou prohlídku historickým jádrem Chebu s průvodcem. Během zajímavého výkladu děti vyplňovaly také pracovní list, kam zaznamenávaly získané informace. Procházka byla velmi hezká a dozvěděli jsme se mnoho nových zajímavostí.
Protože nám přálo počasí, vydali jsme se také na zmrzlinku a proběhnout se do podhradí. (AL)

Poslední květnový den se třída 5.A vydala do chebského muzea na besedu DÍLNA ARCHEOLOGA.V interaktivní besedě přiblížil archeolog muzea žákům nejstarší dějiny Chebska od doby bronzové až po vrcholný středověk. V průběhu besedy si žáci mohli osahat věrné kopie archeologických artefaktů z našeho regionu. Nedílnou součástí programu byla i práce s pracovním sešitem, který vhodně doplňoval získané informace. Dětem se akce moc líbila a brzy se do muzea vrátíme. (AL)

Projektový den s 1.B.
Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3
3.II/12 Projektový den ve výuce
Přišel nám povídat o bobrech RNDr. Jiří Brabec z muzea a náš projektový den se jmenoval Bobří rok.
Pro děti donesl p. Brabec omalovánkové pracovní listy, vycpaného bobra, nákresy bobřích staveb, ohlodané bobří větve a obrázky bobrů, které dostávaly děti za odměnu na konci projektového dne, když ukázaly, že si některé zajímavosti ze života bobrů dokázaly zapamatovat. Ale to jsme skoro na konci a na začátku náš projektový den začal tříděním živočichů žijících u vody pomocí obrázků, na modelu vycpaného bobra jsme se seznámili s přesnou stavbou těla a pochopili jsme, co jsou hlodavé zuby a na co slouží rozdvojený dráp na zadní noze. Postavili jsme si bobří hráz z donesených okousaných bobřích větví a zkusili si být členy bobří rodiny. Pochopili jsme, čím se během roku bobři živí a jak se upozorňují na blížící se nebezpečí a jak se nejlépe ukryjí. Tento projektový den se opravdu povedl a můžu jedině všem doporučit:)

Andrea Půlpánová, 4. ZŠ Cheb
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky