Fotogalerie 2021 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Fotogalerie
Chebské sportovní hry třeťáků
V areálu na levém břehu Ohře si žáci všech třetích tříd z celého Chebu vyzkoušeli různé sporty a to tradiční i méně známé. Atletiku střídala gymnastika, fotbal i házená dětem moc šla a všichni se výborně bavili. Vy můžete alespoň pomocí fotek nahlédnout do skvělého dopoledne. Sportu zdar! (PM)
Žáci 4.A zahájili 8.září 2021 v 17.00 vernisáží v kostele sv. Mikuláše výstavu svých prací, které bylo možno shlédnout již na Chebských dvorcích, kde děti vystavovaly se spolky Chebsko za klima (CHZK) a s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Výstava byla věnována vážkám, neboť právě ČSOP vyhlásilo rok 2021 Rokem vážek. Vernisáž se velmi vydařila; děti si připravily pestrý program, maminky přichystaly bohaté občerstvení, čímž jsme všichni příjemně zahájili nový školní rok. Obrázky si návštěvníci kostela můžou prohlédnout do konce září. (DŽ)
Ve středu 1. září 2021 jsme slavnostně přivítali naše nové prvňáčky spolu s rodinnými příslušníky v prostorách sálu Myšárny. Ke všem zde promluvil ředitel školy Ing. Miroslav Kříž a vedoucí odboru školství, tělovýchovy a kultury Ing. Bc. Dana Krulišová . Milým slovem jim popřáli krásně prožitá školní léta na naší škole. Do školního roku 2021/20222 bylo přijato přes 50 dětí do dvou "klasických" tříd a jedné logopedické. Děkujeme rodičům za jejich důvěru v nás a doufáme, že se pro vaše děti stanou školní léta na 4. ZŠ ta nejkrásnější! (OF)
Po "coronavirové" přestávce se opět naše dvě deváté třídy mohly vrátit koncem školního roku 2021 na Vltavu. Dvoudenní výlet obsáhl nejen prohlídku krásného historického města Českého Krumlova, ale hlavně asi 15 km sjezd její řeky na raftech. Tento nezapomenutelný zážitek je vždy jednou z oblíbených rozluček deváťáků se svojí školou a svými spolužáky (bohužel v letošním roce jednou z mála). Přejeme vám hodně úspěchů při dalším vzdělávání a hodně štěstí v životě. Myslíme na vás! (OF)
V pátek 10.9.2021 vyjely třídy 9.A + 9.B na Biostatek Valeč.
Na statku nás čekal projektový den (3.II/13 Projektový den mimo školu – Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017035).
Majitel statku pan Mgr. Vojtěch Veselý se nám věnoval po celou dobu našeho pohybu po Biostatku a ještě u toho stačil řídit lektorku na práci s vlnou. Úplně si vystačil se zapáleným popisem toho, čím na farmě žijí a čemu se víceméně den co den věnují. Odborníkovo animace celého projektového dne byla prodchnuta erudicí i jistým druhem lehkého aktivizmu.
Cíle projektového dne:
  • Pomocí bezprostředního kontaktu s živými hospodářskými zvířaty, kulturními rostlinami a zemědělskými stroji při běžném provozu ekologické farmy vštípit dětem hodnotu ochrany venkovského prostředí při produkci položek denní potřeby, zejména potravin, a vést mládež k odpovědnému postoji k životnímu prostředí, zdravému stravování a životnímu stylu.
  • Šetrný přístup k přírodním zdrojům a krajině, soběstačné a udržitelné hospodaření, vnímání vztahů mezi jednotlivými organizmy, živá hospodářská zvířata, zpracování zemědělské produkce.
Cíle projektové dne jsme splnili a ještě jsme při tom dobře bavili. 
Poděkování patří Karlovarskému kraji za poskytnutí bezplatné autobusové dopravy. (PK)
V pátek 25.6.2021 vyjely třídy 8.A + 8.B na Statek Bernard u Sokolova.
Na statku nás čekal projektový den (3.II/13 Projektový den mimo školu – Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017035).
Projektový den na Statku Bernard byl zaměřený na tradiční řemesla. Expozice na statku jsou interaktivní, žáci tak měli možnost si spoustu věcí osahat, vyzkoušet. To je žáky mimořádně cenná zkušenost, kterou jinde jen tak nezískají. V praxi si žáci tak mohli vyzkoušet tradiční řemesla v truhlářské dílně, výrobu mýdla a pečení chleba v kamenné peci. Další řemesla si mohli prohlédnout v místních dílnách – dílna designu (vlastní návrh a zhotovení oblečení), výroba keramiky, kovárna a cukrárna. Navíc se dozvěděli spoustu zajímavých informací o životě lidí na statku v minulosti, ale i v přítomnosti.
Celkově hodnotím projektový den jako mimořádně vydařený. Žáci získali spoustu nových vědomostí jak teoretických, tak i praktických. Navíc se při tom skvěle bavili. (PK)

CESTA Z MĚSTA
V úterý 22.6. se páté třídy vydaly na procházku přírodou, která končila na Zelené hoře.
Po zdolání vrcholu jsme pozorovali okolí z rozhledny, opekli jsme si vuřty a prozkoumali jsme nové herní dřevěné prvky.
Pro osvěžení nám dokonce rodina Rybákova přivezla melouny až na vrchol ( moc děkujeme).
Byl to opravdu sportovní výkon, ušli jsme 16,5 km a udělali skoro 22 000 kroků. Protože děti uspořádaly šiškovou lesní bitvu, tak těch kroků bylo ještě mnohem víc. Počasí nám přálo a celý výlet se velmi povedl.
AL + PM (5.A+5.B)
Cyklisté profíci
Děti jsou naší budoucností, ale zároveň patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu. Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dopravní výchovu, jsou bezpochyby dopravní hřiště. I naši žáci si zkusili jízdu na křižovatkách, písemné testy a jízdu zručnosti. Ti nejšikovnější získali průkaz cyklisty a mohou se směle vydat na dobrodružné cesty. Tak jim popřejme hodně najetých kilometrů bez nehod! (PM)
Ve úterý 16.6.2021 vyjely třídy 8.A + 8.B na hrad Hartenberg u Sokolova.
Na hradě nás čekal projektový den (3.II/13 Projektový den mimo školu – Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017035).
Cílem projektového dne bylo přiblížit žákům náročnou rekonstrukci hradu. Na konci minulého století z hradu zbyla zapomenutá zřícenina. Po dvaceti letech hrad pomalu získává svojí bývalou podobu. Nemalou zásluhu na tom mají dobrovolníci. Těch tady pracovalo více než tisíc. Přijeli doslova z celého světa. Paní průvodkyně nás seznámila s historií hradu a poté jsme si hrad prohlédli. Podrobně jsme se seznámili s pracovními postupy, které se při opravě používají. Nezměnily se od středověku. Základem je kvalitní ruční práce a velká řemeslná dovednost. Leccos jsme si mohli vyzkoušet v praxi. Na konci prohlídky jsme si popovídali o tom, jaký smysl má opravovat zapomenutý hrad, proč máme dbát o zachování našeho kulturního dědictví.
Projektový den byl nejen zajímavý, ale také poučný. Je možné, že až žáci vyrostou, zapojí se také do opravy nějaké zanedbané památky kdekoliv na světě – v rámci dobrovolnického hnutí. To by bylo jenom dobře. (PK)
Třída 5.A se vypravila se na dobrodružnou výpravu do třetihorní historie Chebska. Součástí besedy v muzeu bylo zajímavé vyprávění
o této době a výtvarná dílna, kde si děti vytvořily model Deinotheria. Dalším zážitkem bylo podílet se na výrobě velkého kašírovaného modelu Deinotheria - " hrozivé bestie". Beseda se nám velmi líbila a určitě se do chebského muzea opět vrátíme. (AL)
Létající drahokamy z říše hmyzu na Chebských dvorcích v podání žáků 3.A 4.ZŠ Cheb

Děti ze 3.A ze 4.základní školy v Chebu vystavily na letošních Chebských dvorcích svoje výtvarné práce, které mapují život vážky. Děti obrázky navíc doplnily naučnými popisky. Loni se žáci svými pracemi na Chebských dvorcích zamýšleli na tím, jak zadržet v přírodě vodu, letos se k tématu vlastně vrátili, neboť vážky jsou symbolem zachovalých vodních ploch a mokřadů. (DŹ)
V pátek 4.6.2021 se na školním hřišti uskutečnil závod Formule 5.B.
Týmy závodníků před zahájením závodu pečlivě plánovaly vítěznou strategii. Během závadu bylo nutné řešit některé závady soutěžních vozidel - poškození elektroinstalace, píchlé gumy, oprava podvozku a doplnění paliva.
Závod se nakonec podařilo dokončit všem týmům. (PK)
Den dětí v 5.A
Na den dětí se naše třída vydala na komentovanou prohlídku historickým jádrem Chebu s průvodcem. Během zajímavého výkladu děti vyplňovaly také pracovní list, kam zaznamenávaly získané informace. Procházka byla velmi hezká a dozvěděli jsme se mnoho nových zajímavostí.
Protože nám přálo počasí, vydali jsme se také na zmrzlinku a proběhnout se do podhradí. (AL)

Poslední květnový den se třída 5.A vydala do chebského muzea na besedu DÍLNA ARCHEOLOGA.V interaktivní besedě přiblížil archeolog muzea žákům nejstarší dějiny Chebska od doby bronzové až po vrcholný středověk. V průběhu besedy si žáci mohli osahat věrné kopie archeologických artefaktů z našeho regionu. Nedílnou součástí programu byla i práce s pracovním sešitem, který vhodně doplňoval získané informace. Dětem se akce moc líbila a brzy se do muzea vrátíme. (AL)

Projektový den s 1.B.
Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3
3.II/12 Projektový den ve výuce
Přišel nám povídat o bobrech RNDr. Jiří Brabec z muzea a náš projektový den se jmenoval Bobří rok.
Pro děti donesl p. Brabec omalovánkové pracovní listy, vycpaného bobra, nákresy bobřích staveb, ohlodané bobří větve a obrázky bobrů, které dostávaly děti za odměnu na konci projektového dne, když ukázaly, že si některé zajímavosti ze života bobrů dokázaly zapamatovat. Ale to jsme skoro na konci a na začátku náš projektový den začal tříděním živočichů žijících u vody pomocí obrázků, na modelu vycpaného bobra jsme se seznámili s přesnou stavbou těla a pochopili jsme, co jsou hlodavé zuby a na co slouží rozdvojený dráp na zadní noze. Postavili jsme si bobří hráz z donesených okousaných bobřích větví a zkusili si být členy bobří rodiny. Pochopili jsme, čím se během roku bobři živí a jak se upozorňují na blížící se nebezpečí a jak se nejlépe ukryjí. Tento projektový den se opravdu povedl a můžu jedině všem doporučit:)

Andrea Půlpánová, 4. ZŠ Cheb
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky