Fotogalerie 2022 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Fotogalerie
Environmentální vycházka 9.A + 9.B
Naši poslední environmentální výcházku jsme si udělali do NPR SOOS.
Výtvarná soutěž - Jarní dekorace
V měsíci dubnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže v chebském muzeu. Vytvořili jsme krásná dílka a naše tvoření ohodnotili návštěvníci muzea svými hlasy. Naše škola získala ocenění v různých kategoriích a žáci získali sladkou odměnu i výtvarné pomůcky. VŠEM MOC GRATULUJEME ! (PM)
Upeč třeba chleba - 3.B
Jako každé jaro jsme zavítali do Ekocentra v Dolních Dvorech, kde jsme se stali na dopoledne pekaři. Prohlédli jsme si základní druhy pěstovaných obilovin, pověděli jsme si o jejich významu pro člověka a dozvěděli se také, jak se tyto plodiny pěstují a sklízí. Každá dvojice si poté vlastnoručně zadělala chlebové těsto a upekla si svoji chlebovou housku. Ta vůně byla úžasná a všem moc chutnalo. (PM)
V pátek 29.4. 2022 jsme na školním dvorku pálili čarodějnice. V našem pojetí se jednalo o zábavu pro děti, opékání buřtů a soutěž o nejlepší kostým. Pro nejmenší děti si 9.B připravila Pohádku o čarodějnici, která se do světa vydala hledat štěstí. Jako v každé pohádce, nakonec své štěstí nalezla. (PK)
Dne 20. - 21. 4. 2022 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. tříd. Hravou formou děti prokazovaly svoji připravenost, jestli tento významný životní krok v příštím roce zvládnou. Do tří tříd (dvou "klasických" a jedné logopedické) bylo přijato 52 žáků (20 podaných odkladů) a do přípravného ročníku pak 15 žáků. Všem držíme palce, ať jsou ve vzdělávacím proces úspěšní a rodičům děkujeme za svěřenou důvěru vůči naší škole. (OF)
Dne 22. 4. 2022 měla třída 6.A projektový den nazvaný Svět loutek. Tento den byl v rámci programu Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3, operačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. V úvodní přednášce loutkářky a dlouholeté pedagožky Etely Laňkové byly děti seznámeny s historií loutek a loutkového divadla, typů loutek a významných loutkových divadel. To vše bylo proloženo konkrétními ukázkami nejen z osobní sbírky paní Laňkové, ale loutkami zapůjčenými z Muzea Cheb. Překvapením byla i kopie historické loutky Hurvínka, jejíž autor dlouhá léta žil v Chebu poblíž naší školy. Poté už se děti mohly vrhnout na výrobu loutek. Cílem bylo si vyrobit oba dva základní typy loutek. Tím byl maňásek a marioneta. Děti pracovaly se zápalem a jejich zdařilé artefakty jen potvrdily, že si tento den náramně užily. (OF)
Čtyřka uklízí Cheb
Naše škola se zapojila do programu Ukliďme Česko, a proto jsme se vydali v pondělí 4. dubna na cestu za čistším městem. Vyzbrojeni rukavicemi, pytli a dobrou náladou jsme zamířili na předem vytipovaná místa plná odpadků, kde jsme plni odhodlání plnili jeden pytel za druhým. Z 1. stupně se do úklidu zapojilo 7 tříd a vysbírali jsme odpadky do 55 pytlů a mnoho dalšího objemného odpadu. Děkujeme firmě Chetes za odvoz odpadu, organizaci Ukliďme Česko za materiál a hlavně našim dětem s jakým nadšením se zapojili do práce!
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce. Z naší školy se akce zúčastnilo 40 dětí ze tříd 8.A a 9.B. Uklidili jsme desetikilometrový úsek podél turistické cesty z Pomezí nad Ohří do bývalých Rybářů a část hraničního přechodu v Pomezí. Ten se nám zdaleka nepodařilo uklidit celý. Vždyť jsou tam tuny odpadků a dost možná je to nejšpinavější místo v našem okrese. Uklízet jsme přestali, když nám došly pytle na odpadky. Naplnili jsme jich dvacet (= 300 kg). Spousta smetí se nám do pytlů ani nevešla. Tak jsme ho přiložili k pytlům. Naším největším úlovkem byla nákladní pneumatika.
V mrazivém počasí byl úklid možná o něco náročnější, než jsme čekali. Máme ale radost, že jsme kus naší krásné přírody zbavili harampádí, které tam někteří lidé pohazují. Jejich chování nedovedeme pochopit.
Úklid materiálně podpořila dobrovolnická organizace Ukliďme Česko a Chetes Cheb s.r.o.
Děkujeme. (MŠ + PK – třídní učitelé)

Z třeťáků se stali loutkaři
V chebském muzeu jsme navštívili krásný program Vábivý svět loutek Gustava Noska, kde se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí o různých typech loutek a perličky o životě autora Spejbla. Největší nadšení způsobil příchod loutek Spejbla a Hurvínka, kterého si chtěl každý obejmout. Měli jsme i jedinečnou možnost loutky povodit. Tvořivé chvíle jsme zažili při výrobě prstového maňáska. Jak se to dětem povedlo se můžete podívat v naší galerii. (PM)

Dílna loutkáře ve 3.A
Naše třída navštívila krásnou besedu v našem muzeu. Dílna loutkáře aneb Vábivý svět loutek Gustava Noska je název zážitkového programu, v němž žáci nahlédli do kouzelného světa loutek. V průběhu besedy se děti seznámily se základními typy loutek
maňáskem, javajkou, marionetou), dále poznaly život řezbáře a loutkáře G. Noska, spolupracovníka J. Skupy a tvůrce slavného Hurvínka.
Děti prožily nezapomenutelné chvíle ve společnosti věrných kopií původních loutek Spejbla a Hurvínka, vyzkoušely si jejich vedení
a v praxi poznaly manipulaci s loutkou. Ve výtvarné dílně, si žáci vyrobili vlastní loutku. Beseda se nám moc líbila a určitě se do muzea znovu vrátíme. (AL)
Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny
V minulém týdnu jsme dostali Bovýskovu ochutnávku exotického ovoce a zeleniny. Děti ochutnaly mango, kiwi, avokádo a bílou ředkev. Na přiložené mapce jsme si ukázali, kde se jednotlivé druhy pěstují a žáci inspirovali ostatní domácími recepty. Také jsme si udělali bodovací soutěž nejlepší chuti a jednoznačně vyhrálo mango. Díky tomuto programu se děti seznamují s méně obvyklými plody z celého světa, některé ochutnaly úplně poprvé. (PM)
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky