Historie školy - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Historie 4. základní školy v Chebu v Hradební ulici se datuje od roku 1874.

Řádové sestry chebské provincie švýcarské Kongregace sester Svatého kříže adaptovaly v roce 1874 budovu bývalého hostince v ulici Fleischgasse, poté Gorkého, nyní Hradební, na školu. V témže roce zde otevřely soukromou školu a výchovný ústav. Až do roku 1913 se škola neustále rozšiřovala, rekonstruovala, přikupovaly se nové budovy a poté byl celý komplex budov propojen.

1. světová válka pozastavila rozvoj školy, budovy tehdy sloužily provizornímu ubytování vojáků, v přízemí byl zřízen lazaret. V poválečné době vznikl v Československé republice nový typ škol pro ženská povolání, základ tzv. rodinných škol, škol vaření, šití apod. Proto zde byla v roce 1920 otevřena dvouletá rodinná škola.

V říjnu 1938 byly však Sudety připojeny k německé nacionálně-sociální říši a k 1. září 1939 ztratily všechny soukromé české školy právo veřejně učit. Po osvobození Chebu americkou armádou a s koncem 2. světové války došlo k odsunu německé části obyvatel, a tudíž i řádových sester, které po putování Bavorskem našly útočiště až v malebném městečku nad Mohanem Gemündenu.

V Gorkého ulici (dnešní Hradební) se znovu začalo vyučovat ve školním roce 1948-49. Až do roku 1961 zde sídlilo kromě základní školy také gymnázium, dálkové studium pedagogické fakulty Karlovy univerzity, jedenáctiletá střední škola i škola pro pracující.

Během 80.-90. let škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí a začalo se učit i v přilehlé budově původního loutkového divadla, tzv. Myšárně.

Dnes je škola úplnou základní školou, poskytující základní vzdělávání.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky