Inovace výuky prostřednictvím IT - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Projekty
Registrační číslo:Číslo a název OP:Stav projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.0059
CZ.1.07
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Projekt finálně uzavřen 28.2.2013
Projekt Inovace výuky prostřednictvím IT

Cílem projektu Inovace výuky prostřednictvím IT bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice.

Projekt Inovace výuky prostřednictvím IT zahrnoval realizaci dvou klíčových aktivit:

1) Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Tento cíl byl splněn.

V rámci realizace klíčové aktivity bylo v naší škole postupně vytvořeno a ověřeno při výuce celkem 45 sad digitálních učebních materiálů z různých vzdělávacích oblastí. V rámci naplňování klíčové aktivity naše škola zajistila technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce.

2) Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.

Cílem klíčové aktivity je proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě. Tento cíl byl splněn.

V rámci realizace klíčové aktivity bylo v naší škole realizováno celkem 12 kurzů. Všechny kurzy proběhly přímo v budově školy. Většina pedagogických pracovníků školy se zúčastnila více než jednoho kurzu. Celkem bylo vydáno 134 osvědčení o absolvování kurzu DVPP.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky