Mgr. Božena Motlová (tridniucitelkava@seznam.cz) - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Domácí výuka
                                           TŔÍDA V. A

Pro rodiče a žáky, kteří měli zájem o procvičování a pokračování učiva, posílám přehled dalšího učiva pro domácí výuku (asi na týden do 8. dubna 2020).


ČESKÝ JAZYK

I. Gramatika a sloh

1. Opakování učiva (vyjmenovaná slova, podstatná jména, slovesa – pravopis, spodoba…).
a) ČJ uč. str. 161 cv.1.: úkoly a) – c): ústně.
doplněné cvičení napište
b) ČJ uč. str. 161 cv.2.: opakování sloves a určování jejich mluvnických kategorií: ústně,
přísloví: ústně.
c) ČJ uč. str. 162 cv.3.: úkoly: a) – h): ústně.
d) ČJ uč. str. 162 cv.4.: ústně odůvodnit nejprve pravopis,
lze napsat jako diktát.
e) ČJ uč. str. 163 cv. 1. – 5.: ústně.
2. Opakování a procvičování učiva (větný celek, věta jednoduchá, souvětí …).
a) ČJ uč. str. 164 cv.1. – 4.: ústně.
b) ČJ uč. str. 164 cv. 5.: ústně.
II. Čtení

Čítanka str.135 – 138: čtení textu s porozuměním
výrazná a hlasitá četba – např. 2. text
tichá četba s porozuměním – např. 1.text
úkoly k textům: ústněMATEMATIKA

I. Geometrie:
1. Učivo: opakování konstrukce: obdélník, čtverec, trojúhelník.
a) M – 2. díl uč. str. 42 cv.1. – názorná úloha
b) M – 2. díl uč. str. 42 cv.2. – 4. – geometrické úlohy na procvičování: narýsovat
(nelinkovaný sešit nebo papír), u cv.4.: vypočítat
obvody obdélníků.
c) M – 2. díl uč. str. 45 - aplikační úlohy: cv. 1. – ústně a měření.
cv. 2. – názorná úloha.
cv. 3. - narýsovat a změřit.
cv. 4. – názorná úloha.
d) M – 3. díl uč. str. 4 cv.3. – narýsovat.
II. Aritmetika:

1. Učivo: opakování- pamětné +, -, . a :,
písemné +, - , . a :,
zaokrouhlování čísel,
jednotky hmotnosti a jejich převody,
jednotky objemu …

a) M – 3. díl uč. str. 4 – projekt deskové hry.
b) M – 3. díl uč. str. 4 cv.1. a 2.: ústně.
c) M – 3. díl uč. str. 4 cv.5. – písemně (opakování písemného . ).
d) M – 3. díl uč. str. 5 cv.1. – ústně.
e) M – 3. díl uč. str. 5 cv.2. – opakování : tabulka – jednotky hmotnosti a převody.
f) M – 3. díl uč. str. 5 cv.3. – ústně : odhad hmotnosti. kontrola vážením.
g) M – 3. díl uč. str. 5 cv.4. – písemně: převody jednotek hmotnost.
h) M - 3. díl uč. str. 5 cv.5. a 6. – slovní úlohy (ústně nebo na papír).
ch) M – 3. díl uč. str. 5 cv.7. - diagramy (ústně).
i) M – 3. díl uč. str. 5 cv.8. a) – ústně.
b) – písemně (písemné : ).
j) M – 3. díl uč. str. 5 cv.9. a 10.: - písemně (jednotky objemu, písemné - ).
VLASTIVĚDA
1. VL opakování str. 6 a 7.
2. VL uč. str. 28 -29: Olomoucký kraj: práce s učebnicí a mapou (nové učivo).
Písemné úkoly z ČJ i numerické z M lze posílat na e- mail: tridniucitelkava@seznam.cz
( Jen kdo zvládne a chce).


Všechny úkoly jsou jen doporučením pro práci žáků. Lze samozřejmě využívat rozmanité
výukové programy na PC (mnohé nyní zdarma), výchovně vzdělávací programy na TV…vhodně
vybrané pro opakování a procvičování přiměřeného učiva žáků.


Informace k cizím jazykům najdou žáci u jmen svých
vyučujících cizího jazyka.
Anglický jazyk: Mgr. L. Kubíková
Německý jazyk: Mgr. I. Šlosarová


Děkujeme za spolupráci.
tř. učitelka B. Motlová
Dobrý den, zdravím všechny své žáky na webových stránkách školy.

Jelikož školy zůstávají i nadále uzavřeny, posílám přehled dalšího učiva pro domácí výuku
(asi na týden do 1. dubna 2020).


ĆESKÝ JAZYK

I. Gramatika a sloh

1. Opakování učiva – ČJ uč. str. 156 cv.2.: písemně.
2. Učivo: Tvary podmiňovacího způsobu – opakování a procvičování učiva.
a) ČJ uč. str. 156 - viz. přehled.
b) ČJ uč. str. 157 cv.1. – text: četba.
úkoly: a) – d): procvičování učiva: ústně.
c) ČJ uč. str. 157 cv.2. – cvičení k procvičování učiva: ústně.
d) ČJ uč. str. 158 cv. 3. – písemně.
3. Slohové úkoly – vypravování.
a) ČJ uč. str. 158 – 159: - text: četba
b) ČJ uč. str. 159: - slohový útvar vypravování a jeho členění…
c) ČJ uč. str. 159 cv. 1. – 6. : cvičení k procvičování učiva: ústně.
d) ČJ uč. str. 160 cv. 7. a 8. – ústně.
e) ČJ uč. str. 160 cv.9. – text: četba.
úkoly: a), b),d): ústně.
úkol: c): písemně.

II. Ćtení

Čítanka str.132 – 134: čtení textu s porozuměním
výrazná a hlasitá četba: 1, část
tichá četba s porozuměním: 2. část

úkoly k textům: ústně
MATEMATIKA

I. Geometrie:
1. Učivo: opakování konstrukce obdélníka a čtverce.
a) M – 2. díl uč. str. 41 cv.1. – názorná úloha
b) M – 2. díl uč. str. 41 cv.2. – 6. – geometrické úlohy na procvičování: narýsovat
(nelinkovaný sešit nebo papír).
c) M – 2. díl uč. str. 43 – geometrie ve výtvarném umění : úkoly a) – c) : ústně.
d) M – 2. díl uč. str. 44 - aplikační úlohy: cv. 1. – znázornění.
cv. 2. – porovnávání a měření.
cv. 3. - ústně (porovnávání, měření,
ukazování…).
cv. 4. – měření.
cv. 5. – narýsovat.

II. Aritmetika:

1. M – 3. díl uč. str. 3 – projekt deskové hry.
a) M – 3. díl uč. str. 3 – text: čtení s porozuměním.
b) M – 3. díl uč. str. 3 cv.1. – ústně.
c) M – 3. díl uč. str. 3 cv. 2. – ústně (tabulka a diagram: ne).
d) M – 3. díl uč. str. 3 cv. 3. – ústně (znázornění).
e) M – 3. díl uč. str. 3 cv. 4. – ústně (znázornění, úkol c) – jen kdo chce).

VLASTIVĚDA

1. VL uč. str. 24 – 25: Kraj Vysočina: práce s učebnicí a mapou.
2. VL uč. str. 26 – 27: Jihomoravský kraj: práce s učebnicí a mapou.

Písemné úkoly z ČJ lze posílat na e- mail: tridniucitelkava@seznam.cz


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky