Mgr. Ilona Šlosarová (4zsslosarova@seznam.cz ) - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Domácí výuka
Mgr. Ilona Šlosarová

Německý jazyk 5. ročník Učivo od 1. 4. do 8. 4. 2020


III. okruh – Komm, fahr mit
U str. 44/1 + PS str. 1, 2, 3
časování slovesa fahren U str. 44 – zapsat do školního sešitu (viz. příloha1)
dopravní prostředky U str. 45
předložka mit U str. 45 – zapsat do školního sešitu (viz. příloha1)
slovíčka - zapsat do slovníčku (viz. příloha1)
příloha 2 – pexeso vám zpříjemní učení základních slovíček

Případné dotazy můžete psát na mail 4zsslosarova@seznam.cz
Ke stažení:


II. C Učivo od 1. 4. do 8. 4. 2020

Český jazyk
Písmeno ě
Kde píšeme písmeno ě?
U str. 115/1 + PS str. 25/1
Skupiny dě, tě, ně
U str. 116/1, 2, U str. 117/3, U str. 116/dole PAMATUJ SI!
U str. 117/4, 5
U str. 118/7, 8 + PS str. 25/2
MU str. 119/9 + PS str. 26/3
Skupiny bě, pě, vě
U str. 119/1, U str. 120/nahoře PAMATUJ SI! + PS str. 26/4


Matematika
Příprava násobení
PU str. 35 - 37
Násobky dvou
PU str. 38
Geometrie – měření délky, geometrické útvary, tělesa
PU str. 78


Prvouka
Ptáci a jejich hnízda
U str. 51 + PS str. 63Učivo od 11. 3. do 31. 3. 2020

Český jazyk
Vlastní jména měst a obcí, hor a řek
U str. 107 – 108, PS str. 23 – 24
Co jsme se naučili
U str. 111 – 113
Seznámení se slovními druhy
Podstatná jména – názvy osob, zvířat a věcí
Slovesa – slova, která označují co osoby, zvířata a věci dělají (označují nějakou činnost)
Předložky – slova, která stojí obvykle před podstatným jménem

Čtení
Číst každý den aspoň 10 minut. Hovořit s dětmi o textu, dávat otázky. Vysvětlovat neznámá slova.

Matematika
Sčítání a odčítání do 100, orientace v čase
PU str. 24 – 32
Geometrie – délka úsečky
PU str. 76 – 77

Prvouka
Stromy na jaře U str. 47
Jaro u vody U str. 48 – 49
Jarní les U str. 50
Pracovní sešit str. 58 – 59


Děkuji za spolupráci, případné dotazy pište na 4zsslosarova@seznam.cz

Německý jazyk 5. ročník

Opakování II. okruhu Mein Tag
Příprava na test – přehled učiva – PS str. 33 – 34
Učebnice do str. 42
Opakování slovní zásoby I. a II. okruhu – PS str. 67 – 78


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky