Mgr. Irena Kindlová (kindlova.4zscheb@gmail.com) - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Domácí výuka

ČJ – 9 týden: 16. 3. – 20. 3.
1. Česká televize bude vysílat v úterý a ve čtvrtek na 2. programu od 14 hodin pořady, které jsou určeny deváťákům jako příprava na přijímací zkoušky.
2. Společnost Scio uvolňuje na svých stránkách materiály (dříve zpoplatněné) k využití zdarma. Najděte si, vyberte si a připravujte se! 


Aj 6. B od 16. 3. do 20.3.
Vypracujte v pracovním sešitě cv. 3 a 5 na straně 35.
Můžeš si zkontrolovat podle internetové učebnice
(přístup vysvětlen v minulém zápisu).
Z pracovního sešitu si vypiš slovíčka lekce 4C ( Free time, str. 83)D 9.B
Přečti si text na str. 86 a 87 a zapiš si:
Osvobození republiky, konec války v Evropě
Podle předchozích dohod spojenců dobyly a obsadily armády spojenců naše území takto:
Slovensko, Morava a část Čech – Rudá armáda Sovětského svazu
Západ Čech – americká armáda.
Demarkační čára byla spojnicí měst Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice.
Nakresli si zjednodušenou mapku na str. 86
Dál si zapiš:
Od 1. května 1954 vypukala na našem území protifašistická povstání. Největší bylo v Praze od 5. května.
Válka v Evropě byla ukončena kapitulací Německa 8. 5. 1945.
9. května ráno vjely do Prahy sovětské tanky.
Podíl na osvobození Prahy :
1. čeští vlastenci
2. Rudá armáda
3. Vlasovci


D6
Přečti si str. 73, 74 a zapiš si:
Helénistické období 338 – 30 př. n. l.
Filip II. – makedonský král ve 4. století př. n. l. sjednotil Makedonii a porazil ostatní Řeky oslabené peloponéskou válkou, plánoval zaútočit na Perskou říši. Byl ale zavražděn.
Alexandr Makedonský – žil v letech 336 – 323 př.n.l.
- Pokračoval v otcových plánech
- Táhl z Makedonie do malé A…, pak do E..p.., do Me….t…., do Persie a až k řece Ind.s
- Při návrat ale v Babylonu náhle zemřel.
- Po jeho smrti se jeho říše rozpadla.
Přečti si str. 75 a 76 a zapiš si:
Život ve starověkém Řecku
Řecké rodiny žily v domech ze sušených cihel.
V rodině rozhodoval muž.
Ženy se staraly o rodinu.
Byl kladen velký důraz na všestrannou vzdělanost, do školy chodili ale jen chlapci.


ČJ -9 – 16.3. – 20.3.
Přečtěte si básně J. Wolkera.
Zapiš si poznámky o životě J. Wolkera (str. 124 a 125)
Zapiš si následující literární pojem:
Epitaf = nápis na náhrobek
Přečtěte si básně V.Nezvala.
Zapište si:
Vítězslav Nezval
- Básník 1. poloviny 20. století
- Rád experimentoval s poezií
- Inspiroval se novými směry ve Francii a psychiatrickými objevy v oblasti podvědomí rakouského lékaře Sigmunda Freuda
- Tak vznikl surrealismus, který používal snové podvědomé představy a poetismus (česká podoba surrealismu – veselá a hravá)Literární pojem:
- Anafora = opakování jednoho nebo několika slov na začátku veršů.
( všimni si Manon (str. 127)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Přečti si ukázku na str. 158 - 165
Zapište si:
Karel Čapek
Válka s mloky
- Utopický román, také je možno zařadit ke sci-fi
- Dává najevo úzkost z nekontrolovaného rozvoje vědy a průmyslu a rovněž z šířícího se fašismu.
- Používá různé žánry – dobrodružné vypravování, novinářské texty, vědecká pojednání
Zamysli se nad tím, jak román končí. (str. 164)
Literární pojem:
Sci – fi (science fiction) = vědecko- fantastická literaturaČJ -9 - 11.3. - 13.3.  (Mgr. Irena Kindlová)
Upozornění: Referáty přednesete po příchodu do školy – všichni, kdo je měli mít v březnu.

Přečtěte si texty na str. 118 – 120
Zapište si do sešitů:
Karel Hynek Mácha
Básník i prozaik 1. poloviny 19. století. V jeho dílech se poprvé objevila čeština jako jazyk, který se svou kvalitou a krásou mohl měřit s ostatními vyspělými evropskými literaturami.
Báseň Máj /přečti si 2. odstavec úvodního textu na str. 118 a odpověz na otázky:/
1. Kde se děj odehrává?
2. Kdo je ústřední postava?
3. Co spáchal a proč?
4. K čemu je odsouzen?
Přečti si báseň
Zapiš si dál do sešitu:
Oxymóron – je zdánlivě nelogické spojení dvou slov, např. zemřelých myšlenka poslední, vyhasla ohně kouř.
Zvukomalba – napodobení zvuku slovem. Například v 1. sloce básně se opakují dlouhé samohlásky, tím vytvářejí pocit klidu, míru.


Jaroslav Vrchlický, Karel Toman
/přečíst texty na str.121 – 123, zapsat si pojmy/
Verš – jeden řádek básně
Rým – zvuková shoda na konci veršů. Je sdružený (aabb), střídavý (abab), obkročný (abba), přerývaný ( abcb)
Rytmus – pravidelné střídání přízvučných a nepřízvučných slabik.
Trochej – 2 slabiky – přízvučná, nepřízvučná
Daktyl – 3 slabiky – přízvučná a dvě nepřízvučné
Píseň – jeden z nejstarších lyrických žánrů.
Znaky: prosté vyjádření, přesný rytmus = hudebnost, pravidelné sloky, využití refrénu.


D_9B_odboj_a_SNP (Mgr. Irena Kindlová)
ČESKOSLOVENSKÝ ODBOJ
1. Domácí a) vysílačky – kontakt s Londýnem či Moskvou – předávání špionážních informací
b) partyzánské skupiny – ozbrojené akce a sabotáže
2. Zahraniční – snaha o podporu domácího odboje
(v učebnici na str. 82 – 83)

SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ

Cíl – demokraté a komunisté chtějí ve spolupráci s armádou SSSR zlikvidovat fašismus ve Slovenském štátu
Plán – 1. střední Slovensko – vypukne povstání
2. na východním Slovensku se k němu připojí dvě divize armády, tím otevřou cestu Rudé armádě Dukelským průsmykem na Slovensko, to se nezdařilo, Němci přesunuli svoje jednotky na Slovensko a začali potlačovat povstání. Partyzáni museli ustoupit do hor.
Boje: říjen 1944 – Dukelský průsmyk
březen 1945 Ostravská operace a květen 1945 – Praha
Nová vláda ustavena v Košicích, vydává vládní program: (ze strany 85 vypiš, co obsahoval)

(v učebnici na str. 84 – 85)

Angličtina 6. B do pátku 13.3.
Průběžně procvičujte v pracovním sešitě.
Na deskách v pracovním sešitě najdete nalepenou kartičku. Ta vám umožní zaregistrovat se. Postupujte takto: 1. Najeďte si na stránku www.projectonlinepractise.com
2. Klikni na Register
3. Odlep si černý pásek, pod ním najdeš kód
4. Postupuj podle instrukcí, pro vaši třídu je Class ID C-613-950-0366
5. Po zalogování dej Enter
Pak můžeš procvičovat a můžeš využít i kontrolu své práce.
Do sešitu si zapiš:
Přítomný čas prostý
osoba V kladné větě V záporu
1. Sg. I work I don´t work
2. Sg. You work You don´t work
3. Sg. He, she, it works He, she, it doesn´t work
1. Pl. We work We don´t work
2. Pl. You work You don´t work
3. Pl. They work They don´t work

V učebnici si projdi cv. 3 a 5 na str. 43
V prac. sešitě cv .2, str. 34

Dějepis 6 A,B do 13.3.

K zápisu o řecko – perských válkách si dopiš:
Roku 480 př.n.l. – bitva u Thermopyl. Vítězí Peršané, Sparťané hrdinsky padnou.
Téhož roku – námořní bitva u Salaminy. Peršané jsou poraženi. Končí s útoky na Řecko.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nová látka – učebnice str.72
Přečti si v knížce a zapiš si toto:
Peloponéská válka
Na území balkánského poloostrova se městské státy sjednotily do dvou spolků: Peloponéský spolek (vedený Spartou) a Athénský námořní spolek. Rozkvět Athén byl ukončen bratrovražedným bojem v letech 431 – 404 př.n.l.
Válka vedla k všeobecnému vyčerpání a úpadku. Řecko se pak stalo v polovině 4. století př.n.l. kořistí Makedonské říše. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky