Mgr. Ivana Josková (smpjoskova@seznam.cz) - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Domácí výuka

Dobrý den. Kdo nedodá úkoly do středy bude ohodnocen o stupeň horší známkou a každým dnem se bude známka snižovat.
6.A,B,C - Atmosféra
7.A,B - Středni Amerika
8.A,B - Obyvatelstvo, sídla
Učebnice pro 8.A budu rozdávat ve středu mezi 9 - 10.hod
Zdraví JoskováMilí žáci, zadané úkoly mi pošlete ke zhodnocení na aktuální mailovou adresu do neděle 29.3. Týká se to všech ročníků. Pak zadám další práce.
Děkuji

ATMOSFÉRA
Učebnice str. 33 - výpisky: budu při návratu kontrolovat
Atmosféra je………
Složení vzduchu …….( nákres obrázku)
Funkce atmosféry:
Vrstvy atmosféry + nákres obrázku
Str.35 Doplnění do textu chybějící slova
Str.36 Počasí
Co je počasí…
Charakteristika počasí:
a) Teplota - jednotky, v USA jednotky
- jak se vypočítá průměrná denní teplota

b) Oblačnost: druhy
c) Atm.srážky: podoby, přístroj na měření
d) Atm. tlak: jednotky, přístroj na měření, jak působí, nákres
e) Vítr: charakteristika, směr
Str. 39 Doplnění do textu
Jak vzniká vítr.
Z jaké do jaké oblasti proudí.
1. Pravidelné větry: odkud kam (nákres obrázku) str.41
2. 2. Sezonní větry: monzuny (nákres obrázku)
Katastrofy: charakteristika, druhy
Podnebí
Co je podnebí:
Podnebné pásy: vypsat z web. stránek školy e-learning Přírodní složky Země Atmosféra II.

7.AB
STŘEDNÍ AMERIKA.
Výpisky ke každému státu (silně vyznačené v textu) a opakovací otázky z učebnice str.46 – 49

8BA
Obyvatelstvo učebnice nebo šablony ze stránek školy e-learning hospodářství světa
Pohyb
a) přirozený
b) územní
Přirozený pohyb obyvatel
vzorec počet narozených (natalita) – počet zemřelých (mortalita) na 1000 obyv./rok = °/00
kladný výsledek - přirozený přírůstek, záporný – přirozený úbytek
2010 6,8 mld. obyv. na Zemi
Dvě skupiny zemí: a/ b/
Migrace –
a/imigrace –
b/emigrace-
Důvody migrace:
= imigrační zákony –
Národ je..
Náboženství:
Hlavní náboženství světa: vypsat, charakteristika a oblasti výskytu
Rozdělení obyvatelstva podle věku:
Rozmístění obyv.
Faktory,
oblasti nejméně a nejvíce zalidněné podle kontinentů
Město, venkov str.13
Charakteristika, hierarchie – pyramida (nakreslit)
Vývoj měst.
Urbanizace, Suburbanizace, Reurbanizace, metropole, satelitní sídliště vysvětli pojmy
Opakování str. 17

8AB

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky