Mgr. Lenka Vlková (vlkova.4zscheb@gmail.com) - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Domácí výuka
Úkoly v týdnu 23. - 27. 3.

DĚJEPIS 9. A

- číst str. 74 - 77, hnědé otázky a úkoly vypracovat ústně
- zapsat tyto výpisky:

ČESKOSLOVENSKÝ ZAHRANIČNÍ ODBOJ 1939 - 1941

- prezident Edvard Beneš - v exilu ( nedobrovolný pobyt v zahraničí)
- vzniká Československý národní výbor - oficiální odbojový orgán
- v roce 1940 vytvořena exilová vláda
- vznik zahraničních československých jednotek (Polsko, Francie, Velká Británie, Afrika)
- významná úloha československých letců v bitvě o Anglii

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1942 - 1944

- Reinhard Heidrich - zastupující říšský protektor: v důsledku zesílení odboje vyhlásil stanné právo (mimořádná právní opatření) - zatýkání, stanné soudy, rozsudky smrti, posílání odsouzených do koncentračních táborů
- zahájeno tzv. konečné řešení židovské otázky - Terezín se proměňuje v ghetto, lidé odtud byli posíláni do koncentračních táborů, kde byli systematicky vraždění
- k likvidaci byli určení i Romové


DĚJEPIS 8. A, B

- číst str. 76 - 81, hnědé otázky a úkoly vypracovat ústně
- zapsat tyto výpisky:

DĚDICTVÍ REVOLUCE

- císařem se stal František Josef I.
- Karel Havlíček Borovský - jeden z nejvýznamnějších představitelů českého národního hnutí 1848
- revoluce skončila neúspěchem
- přínos revoluce: zrušení roboty a poddanství, šlechta ztratila své výsadní postavení, položeny základy současné společnost založené na rovnosti občanů před zákonem


ANGLICKÝ JAZYK 5. B

Vzhledem k tomu, že mě kontaktovali jen tři rodiče, volím prozatím formu samostudia žáků. V případě zájmu o výuku přes videochat se můžeme v budoucnu kdykoli domluvit.

1. naučit nová slovíčka - po "homework"
2. učebnice str. 48 - čtení, překlad
3. PS str. 48 - doplnit
4. výpisky do sešitu:

PŘÍSLOVCE VYJADŘUJÍCÍ FREKVENCI

always = stále, vždy
usually = obvykle
sometimes = občas, někdy
never = nikdy (pozor, ve větě může být vždy jen jeden zápor)

- tyto příslovce dáváme vždy před významové sloveso
Př. - I usually go to school at 7 o'clock.
He always eats cereals for breakfast.
Michael never plays football. 
Úkoly v týdnu 23. - 27. 3.

DĚJEPIS 9. A

- číst str. 74 - 77, hnědé otázky a úkoly vypracovat ústně
- zapsat tyto výpisky:

ČESKOSLOVENSKÝ ZAHRANIČNÍ ODBOJ 1939 - 1941

- prezident Edvard Beneš - v exilu ( nedobrovolný pobyt v zahraničí)
- vzniká Československý národní výbor - oficiální odbojový orgán
- v roce 1940 vytvořena exilová vláda
- vznik zahraničních československých jednotek (Polsko, Francie, Velká Británie, Afrika)
- významná úloha československých letců v bitvě o Anglii

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1942 - 1944

- Reinhard Heidrich - zastupující říšský protektor: v důsledku zesílení odboje vyhlásil stanné právo (mimořádná právní opatření) - zatýkání, stanné soudy, rozsudky smrti, posílání odsouzených do koncentračních táborů
- zahájeno tzv. konečné řešení židovské otázky - Terezín se proměňuje v ghetto, lidé odtud byli posíláni do koncentračních táborů, kde byli systematicky vraždění
- k likvidaci byli určení i Romové


DĚJEPIS 8. A, B

- číst str. 76 - 81, hnědé otázky a úkoly vypracovat ústně
- zapsat tyto výpisky:

DĚDICTVÍ REVOLUCE

- císařem se stal František Josef I.
- Karel Havlíček Borovský - jeden z nejvýznamnějších představitelů českého národního hnutí 1848
- revoluce skončila neúspěchem
- přínos revoluce: zrušení roboty a poddanství, šlechta ztratila své výsadní postavení, položeny základy současné společnost založené na rovnosti občanů před zákonem


ANGLICKÝ JAZYK 5. B

Vzhledem k tomu, že mě kontaktovali jen tři rodiče, volím prozatím formu samostudia žáků. V případě zájmu o výuku přes videochat se můžeme v budoucnu kdykoli domluvit.

1. naučit nová slovíčka - po "homework"
2. učebnice str. 48 - čtení, překlad
3. PS str. 48 - doplnit
4. výpisky do sešitu:

PŘÍSLOVCE VYJADŘUJÍCÍ FREKVENCI

always = stále, vždy
usually = obvykle
sometimes = občas, někdy
never = nikdy (pozor, ve větě může být vždy jen jeden zápor)

- tyto příslovce dáváme vždy před významové sloveso
Př. - I usually go to school at 7 o'clock.
He always eats cereals for breakfast.
Michael never plays football. 
D 9. A - uč. str. 68 - 73 přečíst a zapsat tyto výpisky:

ČSR V OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Vyhlášení protektorátu Čechy a Morava

- vyhlášen 16. března 1939; protektorát = forma státní zřízení, formálně autonomní státní útvar, který je pod ochranou nebo přímou správou jiného státu
- české země se stávají součástí Velkoněmecké říše, která využívá jejich potenciálu k vedení války
- ustanovena protektorátní vláda a prezident (Emil Hácha), skutečnou moc má však říšský protektor a okupační správa, v protektorátu působila také německá tajná policie - gestapo
- perzekuce obyvatelstva: zastrašování, zatýkání, věznění, popravy
- obyvatelé vyjadřovali nespokojenost se stavem v zemi, při demonstracích 28.října 1939 zraněn student Jan Opletal - na následky zranění umírá, jeho pohřeb = další protinacistická demonstrace, důsledkem demonstrace bylo uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939; po této události je 17. listopad pojmenován Mezinárodním dnem studentstva
- rozvíjí se i organizované odbojové hnutí
- někteří lidé naopak kolaborují (spolupracují) s nacisty

AJ 5. B, C - skupina paní Matějovské

- opsat tato slovíčka do slovníčku a naučit se první odstavec (po 6 o'clock); pokud si nevíte rady s výslovností, pomůže vám Google překladač
- uč. str. 47 - číst, ústně přeložit komiks; cvičení "Ask and answer" - odpovědi "Yes, I do." nebo "No, I don't." písemně do školního sešitu
- PS str. 47 - doplň úkoly v bludišti, doplňování do vět ve spodní části stránky souvisí s bludištěm

Zápis do sešitu:

Určování času
- předložka "at"
v osm hodin - at eight o'clock
ve tři hodiny - at three o'clock

Prosím rodiče, aby mě kontaktovali. Je možné žáky učit v předem domluvených časech přes videochat - vy pak s dětmi nebudete mít doma tolik práce. Můj e-mail: vlkova.4zscheb@gmail.com.
NJ 9. A, B: liebe Kinder, kontaktujte mě neprodleně mailem - vlkova.4zscheb@gmail.com

AJ 7. A, C : výuka probíhá přes Messenger formu videochatu (jak jsme se domluvili ve škole) každé úterý a čtvrtek v 10:00, kdo se ještě nepřipojil, nechť tak do úterka učiní. Stačí, když dáte vědět Míšovi, on vás do skupiny přidá. Absolutně nerozumím těm, kteří možnost mají, jsou online, a přesto se výuky ještě ani jednou nezúčastnili. Kdo tuto možnost nemá, bude se řídit následujícími pokyny:
- naučit zbytek slovíček z lekce 2
- v učebnici jsme skončili stranou 22 - naučte se dny v týdnu, přečtěte rozhovor, ústně zpracujte otázky k textu
- v PS máme hotové vše do 19/4 - vypracujte taktéž
V případě, že si nebudete vědět rady, mě kontaktujte mailem: vlkova.4zscheb@gmail.com

D 8. A, B: uč. str. 72 - 75 přečíst a zapsat tyto výpisky:

REVOLUCE 1848 - 1849
- revoluční hnutí se v první polovině roku 1848 rozšířilo z Francie do mnoha míst Evropy
- revoluce ve Vídni = konec vlády kancléře Metternicha - zrušení cenzury, příslib vyhlášení ústavy
- pražští měšťané se vydávají k císaři s peticí
- čeští politici se snažili o osamostatnění českých zemí v rámci rakouského státu, odmítají centralizovaný stát s převahou německy mluvícího obyvatelstva
- v Praze uspořádán Slovanský sjezd
- červen 1848: povstání v Praze - potlačeno vojskem
Mgr. Lenka Vlková
NJ - 9. A, B: zopakovat základní číslovky do 1 000 (např. z těchto stránek http://www.nemeckagramatika.wz.cz/cislovky.htm, nebo http://www.nj.cz/cislovky.html, dokončit pracovní list který žáci obdrželi ve škole.

D - 9. A: učebnice strana 64 - 67: přečíst, úkoly v učebnici ústně; výpisky - opsat obě shrnutí.

D - 8. A, B: učebnice strana 66 - 67: přečíst, úkoly v učebnici ústně; výpisky - opsat shrnutí.

AJ 7. A, C - v pátek v 10:00 zkusíme výuku přes Messenger, jak bylo domluveno v hodině. V průběhu videochatu mějte u sebe učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.

D 9. A - uč. str. 68 - 73 přečíst a zapsat tyto výpisky:

ČSR V OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Vyhlášení protektorátu Čechy a Morava

- vyhlášen 16. března 1939; protektorát = forma státní zřízení, formálně autonomní státní útvar, který je pod ochranou nebo přímou správou jiného státu
- české země se stávají součástí Velkoněmecké říše, která využívá jejich potenciálu k vedení války
- ustanovena protektorátní vláda a prezident (Emil Hácha), skutečnou moc má však říšský protektor a okupační správa, v protektorátu působila také německá tajná policie - gestapo
- perzekuce obyvatelstva: zastrašování, zatýkání, věznění, popravy
- obyvatelé vyjadřovali nespokojenost se stavem v zemi, při demonstracích 28.října 1939 zraněn student Jan Opletal - na následky zranění umírá, jeho pohřeb = další protinacistická demonstrace, důsledkem demonstrace bylo uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939; po této události je 17. listopad pojmenován Mezinárodním dnem studentstva
- rozvíjí se i organizované odbojové hnutí
- někteří lidé naopak kolaborují (spolupracují) s nacisty

AJ 5. B, C - skupina paní Matějovské

- opsat tato slovíčka do slovníčku a naučit se první odstavec (po 6 o'clock); pokud si nevíte rady s výslovností, pomůže vám Google překladač- uč. str. 47 - číst, ústně přeložit komiks; cvičení "Ask and answer" - odpovědi "Yes, I do." nebo "No, I don't." písemně do školního sešitu
- PS str. 47 - doplň úkoly v bludišti, doplňování do vět ve spodní části stránky souvisí s bludištěm

Zápis do sešitu:

Určování času
- předložka "at"
v osm hodin - at eight o'clock
ve tři hodiny - at three o'clock

Prosím rodiče, aby mě kontaktovali. Je možné žáky učit v předem domluvených časech přes videochat - vy pak s dětmi nebudete mít doma tolik práce. Můj e-mail: vlkova.4zscheb@gmail.com.

Přílohy
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky