Mgr. Otto Friedrich (otfried@seznam.cz) - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Domácí výuka
VkO
7.A ............- mají domácí úkol (zadání viz. sešit) - po karanténě budu vybírat
- po karanténě si též napíšou testík na "Kultura - umění" (uč. str. 18-21)... výpisky mají v sešitě
(kdo chyběl nebo nemá doplněno si sežene zadání DÚ a výpisky od spolužáků např. přes WhatsApp nebo jiné
soc. sítě)
- nové téma učiva "Víra a náboženství" ..... žáci si opíší do sešitů nebo vlepí výpisky (viz. přílohy)
- pozor!!! pod některými je domácí úkol (DÚ), tak vyhotovit!!

7.B .......... - psali test "Média" - kdo chyběl, napíše si po příchodu do školy
- měli též odevzdat domácí úkol "mediální koláč" .... přineslo ho pouze sedm žáků ... ostatní doplnit, podepsat od
zákonných zástupců
- začali jsme nové téma "Kultura - umění" (uč. str. 18-21).... dopsat výpisky nebo vlepit do sešitů (viz. přílohy)
- pozor!!! je tam domácí úkol (piktogramy)!!! ..... vypracují
- další téma učiva "Víra a náboženství" ..... žáci si opíší do sešitů nebo vlepí výpisky (viz. přílohy)
- pozor!!! pod některými je domácí úkol (DÚ), tak vyhotovit!!
- šest žáků má u mě sešit (Červeňák, Jelínková, Veselá, Osinek, Korbová, Sýkorová).... můžou si vše zpracovat na
listy papírů a pak dodatečně vlepit do sešitu

7.C .......... - delší dobu jsme se neviděli.. měli s paní učitelkou začít "Kultura - umění" (uč. str. 18-21).... výpisky vytisknout a
vlepit do sešitů (viz. přílohy)
- pozor!!! je tam domácí úkol (piktogramy)!!! ..... vypracují
- další téma učiva "Víra a náboženství" ..... žáci si vlepí do sešitů výpisky (viz. přílohy)
- pozor!!! pod některými je domácí úkol (DÚ), tak vyhotovit!!


Přílohy ke stažení:  ZDE

VkO

9.A .............. - mají domácí úkol do dvojice - zadání viz. sešit (po návratu do školy ho budou prezentovat)
- opakovat si učivo "ústava ČR" , "územní samospráva" (kraje, obce, formy podílení se na chodu obce)
- po návratu budou psát test!!!

9.B ...............- opakovat si učivo "ústava ČR" , "územní samospráva" (kraje, obce, formy podílení se na chodu obce)
- po návratu budou psát test!!!

8.A ................ - někteří nedonesli (10 žáků) DÚ (egoista - altruista).......... doplnit!
- nové učivo: uč. str. 18 - 22 - "Potřeba a zájmy", "Vlohy a schopnosti", "Inteligence" - napsat výpisky nebo
vlepit (viz. příloha Osobnost)... vše naučit (nemusí znát stupně inteligence)
DÚ č.1 .... str.18 tabulka ... podle vzoru "hygiena - čištění zubů" udělají oblast "můj pokoj" a " pomoc rodičům"
DÚ č. 2 ....str. 21 .... Které povolání budeš dobře vykonávat, pokud budeš mít rozvinuté sociální cítění?
- nezapomenout podpis zákonných zástupců
8.B .............. - mají zadaný DÚ (Které povolání budeš dobře vykonávat, pokud budeš mít rozvinuté sociální cítění?)
- dopíší si látku "Inteligence" (viz. příloha Osobnost) a dopíší si zpětně, co nemají .... vše se naučit!!!

Přílohy ke stažení: ZDE
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky