Přípravná třída - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním.
Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti:
- v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj
- pro děti, které dosáhly 5let věku
- pro děti s odkladem školní docházky
Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž následně předchází budoucím školním neúspěchům dítěte. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte. Během docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim tento přechod výrazně usnadní.
Hlavní cíl:
Vytvořit u dětí především kladný vztah a důvěru ke škole, ke svým vrstevníkům a pedagogům.

Charakteristika přípravné třídy
Pomůcky do přípravné třídy
Fotografie
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (přípravná třída)
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky