Podpora vzdělávání žáků a učitelů 2 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Projekty
Registrační číslo:Číslo a název OP:Stav projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008660
02
Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Realiza projektu ukončena k 31.8.2020
Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů 2

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Škola bude povinně realizovat aktivity podporující rozvoj počítačové gramotnosti a další aktivity:

2.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ
2.II/2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
2.II/10 Tandemová výuka na ZŠ
2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ
2.II/16a Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů
2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Popis realizace klíčových aktivit
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky