Podpora vzdělávání žáků a učitelů - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Projekty
Registrační číslo:Číslo a název OP:Stav projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000901
02
Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Realizace projektu ukončena k 31.8.2018
Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů

Cíl projektu: Výzva má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání.
Škola bude povinně realizovat aktivity podporující rozvoj čtenářské gramotnosti a další aktivity:

II/1.1 Školní asistent - personální podpora ZŠ
II/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
II/2.9a Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Čtenářská gramotnost
II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ
II/2.13a Nové metody ve výuce na ZŠ_Čtenářská gramotnost
II/2.13b Nové metody ve výuce na ZŠ_Matematická gramotnost
II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Popis realizace klíčových aktivit
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky