Poradenství - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Matějovská
Tel. 778 428 613
Petra.Matejovska@seznam.cz
Konzultační hodiny: dle dohody v kabinetě č.222


Školní speciální pedagog: Mgr. Hana Miklušáková
Tel. 775 681 006
miklusakova.hana@seznam.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14,00 - 15,00, nebo podle potřeby po telefonické domluvě
Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:
• Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů
• Poradenství k volbě povolání
• Spolupráce s organizacemi

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• Orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání a vývoj vyžadují zvláštní pozornost na základě informací od třídních učitelů, popř. jiných pedagogických pracovníků školy; příprava návrhů na další péči o tyto žáky
• Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Karlovy Vary, SPC ML, Cheb, atd.
• Koordinace poradenských služeb poskytovaných žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
• Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2. Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů
• Společné jednání se zákonnými zástupci žáka, tj. žádost o pomoc při řešení vzniklého problému
• Svolání výchovné komise v případě závažných provinění se proti školnímu řádu nebo opakujících se prohřešků
• Jednání s organizacemi zabývajícími se péčí o děti a mladistvé

3. Poradenství k volbě povolání
• Informace o oborech vzdělávání a jednotlivých profesích
• Informace o vzdělávací nabídce středních škol a učilišť Karlovarského kraje
• Informační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče
• Informace o přijímacím řízení
• Seznámení s informačními zdroji k volbě dalšího vzdělávání
• Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žákůUžitečné stránky:
https://burzaskol.online/
http://www.kvkskoly.cz/…spx
https://www.kampodevitce.cz/
www.infoabsovent.cz
http://www.nsp.cz/
www.NSK.czDůležité informace a dokumenty ke stažení: 
Vzor - Přihláška ke vzdělávání! 
Termíny jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Informace k přijímacímu řízení
Školy se sportovním zaměřením
Čím budu - Plzeňský kraj
Brožura - informace o studiu v Karlovarském kraji
Přihláška na střední školu
Přihláška na střední školu s talentovou zkouškou
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky