Úspěchy školy 2017 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úspěchy školy
 I letos připravilo Muzeum Cheb pro děti výtvarnou soutěž na téma "Sněhulák". Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhlo ve středu 20. prosince 2017 ve Valdštejnské obrazárně za přítomnosti médií, sponzorů a veřejnosti. V kategorii I. stupně získali nádherné 2. místo naši žáci třídy 1.C za rozverného sněhuláka Karla. Gratulujeme! (OF)
 Dětská výtvarná soutěž "Elá hop" pořádaná GAVU Cheb už zná své vítěze. Slavnostní vernisáž výstavy proběhla spolu s vyhlášením vítězů ve středu 6. prosince 2017. I naši žáci si mohli zaslouženě přijít pro vítězné diplomy! V kategorii 13 - 15 let se umístila na vynikajícím 1. místě Cristina Korsusová z 8.B a 3. místo vybojovala Nikola Schutzová též z 8.B. Oběma moc gratulujeme! (OF)
V anketě probíhající na webu města Chebu od srpna do září 2017 se získanými 1 178 hlasy jsme se umístili na úžasném 1. místě! Naše vítězné dílo "Ptáci" je nainstalované nad horní cestou vedoucí od bývalé plovárny u přehrady Skalka směrem k Egerwartet. Slavnostní setkání se starostou města Mgr. Antonínem Jalovcem proběhlo 4. 10. 2017 na MěÚ Cheb, kde nám pogratuloval a odměnil děti výtvarnými potřebami. Ještě jednou chceme poděkovat autorům díla a hlasujícím z řad našich žáků a široké veřejnosti. Doufáme, že naše artefakty vám zpříjemní toulky blízkým okolím města Chebu. (OF)

Více na webových stránkách města Cheb:
Dne 26.9. se uskutečnilo v Aši okresní kolo v přespolním běhu pro žáky 2. stupně základních škol. Vynikajícího výsledku dosáhli žáci naši školy, když družstvo mladších dívek skončilo na 2. místě a družstvo mladších žáků se umístilo na 1. místě. Obě družstva si tak zajistili postup do krajského kola. Družstvo mladších dívek tvořily tyto žákyně: Skalová, Mašková, Farářová, Brňáková, Hradecká a Mádlová, družstvo mladších chlapců tvořili žáci: Raffa, Kristek, Král, Sedlák, Michálek a Škrlant. Do okresního kola se probojovali rovněž starší žáci ve složení: Bílek, Straka, Kompit, Kubka, Horník a Růžička. Chlapcům se tolik nedařilo a skončili na 5. místě. Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji hodně úspěchů v krajském kole. (MK)
Žáci naší školy se úspěšně zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásily Lesy České republiky s. p., Krajské ředitelství Karlovy Vary a Krajská knihovna Karlovy Vary. Mladí výtvarníci 3. - 5. ročníků vytvořili mnoho nápaditých kreseb, maleb i koláží a někteří byli chebskou knihovnou ohodnoceni a obdarováni. Jejich výtvory postupují do Karlových Varů, kde budou bojovat o zařazení do atlasu lesních pohádkových bytosti. Přejeme mnoho úspěchů. (PM)

Motto soutěže
V tajemných zákoutích lesů se odehrává děj mnoha fantastických příběhů. V nich se les stává domovem bezpočtu pohádkových bytostí – těch dobrých i těch zlých.

Dne 13.6. 2017 proběhlo na městském úřadu Cheb ocenění nejlepších sportovců chebských základních škol. Ocenění organizuje Okresní rada asociace školních sportovních klubů ve spolupráci s řediteli základních škol. V letošním roce byli za naši školu vyhlášeni a oceněni žáci Lukáš Sahaj z 9.B a Natálie Nguyenová z 9.A. Oběma jmenovaným blahopřeji a děkuji za vzornou sportovní reprezentaci školy. (MK)
V květnu se žáci naší školy zúčastnili Soutěže mladých zdravotníků z okresu Cheb a Sokolov pořádanou Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Chebu a z osmi přihlášených škol se umístili na 3. místě. Školu reprezentovali žáci Nezbedová N., Poloch J., Lochmanová K., Mizerová G., a Jakubčíková A. Na jednotlivých stanovištích museli prokázat znalosti a praktické dovednosti z oblasti poskytování první pomoci (ošetření zranění, výroba improvizovaných nosítek, transport zraněného, obvazové techniky). S přípravou na soutěž nám pomáhal pan Pucher z Falck Emergency a. s., kterému bychom tímto chtěli poděkovat.

Šrámková Kateřina

Žáci 4. B se zúčastnili jarní soutěže MISS ZÁLOŽKA , kterou pořádalo knihkupectví Kosmas. Vyzvedli jsme si šablonu záložky a odevzdali ji vybarvenou podle své fantazie. Vyhodnocení návrhů proběhlo v rámci kampaně Kniha ti sluší. Naši žáci obsadili všechny první tři místa a získali pěkné a hodnotné ceny, které je jistě namotivují k další kreativní činnosti. První místo získala Bára Volfová, druhý se umístil Dan Gabčo a třetí místo obsadila Nela Šelepová. Gratulujeme. (PM)
Velkého úspěchu dosáhlo v letošním roce družstvo našich mladších žáků na atletických závodech Poháru rozhlasu. Po vítězství v okrskovém kole jsme postoupili do okresního kola, které se uskutečnilo 18.5. v Mariánských Lázních. Zde jsme obsadili druhé místo a zabezpečili si postup do krajského kola, které se konalo 22.5. v Sokolově. Také zde jsme potvrdili vysokou výkonnost a porazili všechna družstva z okresu Karlovy Vary i Sokolova a umístili jsme se opět na druhém místě, když před námi skončilo pouze družstvo mladších žáků z Lubů. Družstvo tvořili tito žáci: Liďák Antonín, Horník Jan, Raffa Jakub, Bubanec Matěj, Kristek Jan, Dunka Tomáš, Polášek Kristián, Ledašil Pavel a Kompit Filip. (MK)
Třída 1.D se zúčastnila výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Muzeum Cheb na jaře 2017. V soutěži s názvem "Ta slepička kropenatá" děti zabodovaly a se svým originálním výrobkem získaly třetí místo ve své kategorii. (DŹ)
Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů proběhlo 2. a 3.5. 2017 v areálu Domu dětí a mládeže SOVA. V kategorii mladších žáků nás reprezentovali Lukáš Bařina (6.A), Jan Matoušek (4.A), Karolína Kolaříková (4.A) a Bára Volfová (4.B). Ti zde získali skvělé 1. místo a tím i postup do kola krajského, které se uskutečnilo 16.5. 2017. V konkurenci těch nejlepších škol z Karlovarského kraje obsadili krásné 3. místo! Za kategorii starších žáků se soutěže zúčastnili Kateřina Zemanová, Bára Vítková, Tomáš Mirovský (všichni 7.B) a Lukáš Sahaj (9.B). Ti vybojovali v okresním kole nádherné 3. místo, kdy jim 2. místo (postupové) uteklo jen o pár bodíků. Všem moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy! (OF)
Krajské kolo ve Florbale pořádané AŠSK proběhlo 25. dubna 2017 v Karlových Varech. Po kole okresním, kde náš tým tvořený žáky 4. a 5. tříd získal krásné postupové 2. místo, si opět vybojovali nádherné 2. místo! Naši školu reprezentovali Kesl Lukáš, Berka Filip, Šveňha Jan, Mareš Ondřej, Michálek Ondřej, Turek Tomáš, Zámečník Jaroslav, Sedlák Ondřej, Vojíř Jakub, Holota Jakub a Dvořák Matyáš. Všem gratulujeme! (OF)
Žáci naší školy - Ela Fišerová ze 4. B a Lukáš Kesl z 5. B - se dne 12. dubna 2017 zúčastnili okresního kola soutěže nazvané „Angličtina nás baví“, které se konalo v Mariánských Lázních. Ela se mezi žáky čtvrtých ročníků umístila na krásném 3. místě a Lukáš v rámci pátých ročníků obsadil 2. místo. Oba dva díky svému úspěchu postoupili do krajského kola, jež proběhlo 25. dubna 2017 v Karlových Varech. Zde se shodně umístili ve svých kategoriích na 4. místě. Vzhledem k tomu, že krajské kolo bylo zároveň posledním, dále již nikam nepostupují. Eli a Lukáši, moc Vám oběma gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! (JA) 
Dne 28.4. se na našem školním hřišti uskutečnilo okrskové kolo v minifotbalu. Družstvo našich žáků ve složení Petr Bílek, Filip Kompit, Maška Jan, Balák Martin, Raffa Jakub, Michal Filip a Reiner Jakub skončilo na hezkém třetím místě. (MK)  
Dne 29. 3. 2017 proběhlo na chebském náměstí za přítomnosti představitelů města a kraje slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže "Třídíme odpad". Tu vyhlásila městská společnost CHETES s.r.o. Naše škola zde dosáhla vynikajících úspěchů, když mezi oceněnými naši žáci dominovali! Porota udělila tři 1. místa. Z naší školy je získaly Petra Nová a Eliška Majáková z 9.A. Dalšími oceněnými byli Sofie Bryndová (8.A), Jan Poloch (9.B), Sára Nguyenová (9.A), Linda Brousilová (9.B), Klára Lochmanová (9.B), Lenka Nová (9.A), Tereza Zieczowská (7.B), Karolína Keilwerth (9.B), Matěj Petroš (9.B), Victorie Krugerová (9.B) a Jiří Meindlschmid (5.B). Kromě věcných cen, které všichni obdrželi, budou jejich díly ozdobeny speciální svozové nástavby na nákladních vozech firmy CHETES s.r.o. Všem gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy! (OF)
V lednu se konalo okresní kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY ( kategorie Z5).
Lukáš Kesl z 5.B obsadil krásné 3. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Okresní kolo zeměpisné olympiády proběhlo 21. 2. 2017 v prostorách 6. ZŠ v Chebu. V silné konkurenci gymnázií z regionu se Jan Špiřík z 9.B umístil v kategorii 8. - 9. tříd na krásném 5. místě. V kategorii 7. tříd pak Matyáš Kubka ze 7.B obsadil též hezké 5. místo. Gratulujeme a děkujeme! (OF)
Úžasného 1. místa dosáhly žákyně Zuzka Marková, Míša Holotová, Agáta Bubancová a Martinka Frťalová v krajském kole školních závodů ve sportovní gymnastice, které proběhlo 7. března v Březové u Sokolova. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy! (OF)
Jakožto pravidelní účastníci Literární soutěže v Hranicích u Aše jsme i letos nemohli chybět. Ta proběhla 22. února 2017. V kategorii 4. - 5. tříd se na krásném 3. místě umístila Kačka Lepší z 5.A a na 4. místě Terezka Akantisová ze 4.B. V kategorii 6. - 7. tříd Jan Ferling ze 7.A vybojoval skvělé 2. místo. V poslední kategorii 8. - 9. tříd pak Klára Brodinová z 9.A získala hezké 4. místo a Sofie Bryndová z 8.A 5. místo. Potěšilo nás, že jsme se v celkovém hodnocení škol, které se v posledních deseti letech soutěže zúčastnily, umístili na úžasném 2. místě. Všem soutěžícím děkujeme! (OF)
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky