Fotogalerie 2017 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Fotogalerie
Jako každý rok přišli 5. 12. 2017 do naší školy Mikuláš, dva andělé a partička rozverných čertů. I když někteří žáci ne zrovna celý rok byli hodní, nikoho si čerti sebou do pekla neodnesli. Vykoupením se jim stalo pásmo písniček a říkanek. Mikuláš byl velmi spokojen a děti velmi chválil. Proto mohli andělé všechny obdarovat sladkostmi. (OF)
Význam vody pro člověka a přírodu
V listopadu nás navštívili paní laborantky z Hygienické a ekologické laboratoře z Chebu s projektem Význam vody pro člověka a přírodu. Žáci se seznámili s významem vody, jejím využitím, úpravou a způsobem kontroly. Z dětí se stali malí laboranti a v praktických ukázkách si vyzkoušeli laboratorní činnosti – mikroskopování různých vzorků vody, měření ph, nabírání vody do pipet apod. Děkujeme za trpělivost a názorné ukázky. (PM)

V pondělí 13. listopadu se uskutečnil Světový den laskavosti. Nadace Karla Janečka letos vymyslela soutěž nejen pro školní kolektivy Jsem laskavec, ve které mohly děti vykonat v rámci tohoto dne laskavý skutek. Této akce se též zúčastnili žáci 7.B a 7.C ze 4. základní školy - Hradební. Připravili si vystoupení pro seniory - v rámci hodin vaření napekli sušenky, při hudební výchově nazkoušeli písničky a také si o volných chvílích připravili básně, klavírní skladbu, improvizované představení ve stylu Partičky či ukázky fotbalového umění. Se svým pásmem vystoupili v Domě pro seniory v Dragounské ulici. Uvědomili si, jak je důležité být k sobě laskaví, ale také zjistili, jak je těžké vystoupit před publikem i jak je důležité spolupracovat.

Denisa Morkesová
Poslední den v říjnu se v naší škole objevila skupina strašidel. Na celé dopoledne ovládla sklepy naší školy. Ze sklepů se ozývalo bouchání, kvílení a divoký křik. Jen pár odvážlivců se odvážilo do ztemnělého sklepení vstoupit. Tito odvážlivci prošli uličkou odvahy, splnili řadu úkolů a na konci uličky získali sladkou odměnu. Krátce po poledni strašidla z našeho sklepení náhle zmizela. Ve sklepě po nich zůstal opuštěný hrobeček. Vrátí se ještě někdy? Možná zas příští rok…..  (PK)
Beseda s ilustrátorem Jiřím Fixlem

V rámci vyučování jsme šli pobesedovat s ilustrátorem Jiřím Fixlem. Pan Fixl je český malíř, grafik a ilustrátor, dlouhou dobu působil jako výtvarný redaktor nakladatelství Albatros a četných časopisů pro děti, především časopisu Mateřídouška. Dlouhodobě se věnuje zejména ilustracím knih pro děti.
Dozvěděli jsme se, co stojí na počátku kresby, resp. vzniku celé knihy. Zajímavé vyprávění doprovázely krásné ilustrace z knih Světoví Češi I., II., kde jsou vybrány osobnosti z české kultury, vědy a dalších odvětví. (PM)
Dne 4. září 2017 jsme slavnostním programem přivítali v sále Myšárny naše nové prvňáčky. Než si je učitelky odvedly do svých tříd, osobně jim popřáli hodně štěstí a malým dárkem obdarovali místostarosta města Chebu Mgr. Zdeněk Hrkal a ředitel školy Ing. Miroslav Kříž. Do třech "klasických" tříd a jedné logopedické nastoupilo 69 dětí. Nezbývá než jim popřát úspěšné a šťastně prožité vzdělávání na naší škole. (OF)
Krásný den v Ekocentru Dolní Dvory

V měsíci září jsme uskutečnili návštěvu v Ekocentru Dolní Dvory, kde jsme byli natěšeni na program ZASAĎ TŘEBA CHLEBA. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí o pěstování a sklizni obilovin, nejcennější pro ně byla praktická ukázka a poznání jednotlivých obilovin pěstovaných v České republice. Ujasnili si také, které finální výrobky mohou z obilovin konzumovat. Zajímavé bylo také si vyzkoušet umletí zrna, od pravěkého drcení po moderní mlýnek.
Nejvíc se děti těšily na upečení vlastního pečiva z vlastnoručně uhněteného těsta. Tady se projevilo, kdo doma pomáhá v kuchyni a kdo viděl mouku poprvé v životě. Nakonec se houska všem podařila a po upečení jsme mohli nasávat tu úžasnou vůni čerstvě upečeného pečiva.
Děkujeme Ekocentru a jeho zaměstnancům za pěkný program a panu Martinovi Januškovi za trpělivost s 5.B. (PM)

Environmentální vycházka s 5. A a 5.B

Jako každé září, tak i v tomto novém školním roce jsme naplánovali a vyrazili na environmentální vycházku. Tentokrát jsme se chtěli také něčemu novému naučit, a proto jsme se domluvili s dobrovolnými hasiči z Hájů, že nám připraví ukázky své práce.
K ukázání a vidění toho bylo opravdu mnoho. Zhlédli jsme jejich výstroj a výzbroj, žáci si i svršky sami vyzkoušeli a zjistili, jak je oblečení těžké. Nadšeni byli z prohlídky vozového parku, kde jim hasiči ukázali vybavení k zásahům. Také se dověděli, jaké nejčastější úkoly na dobrovolníky připadnou. Třešničkou na pomyslném dortu byl oheň, kde si děti opekly špekáčky a pečivo.
Chtěli bychom hlavně moc poděkovat za perfektní domluvu, organizaci a starání se o všechny přítomné DOBROVOLNÝM HASIČŮM Z HÁJŮ. (PM)

Již tradičně proběhl na naší škole Sportovní den ředitele školy pořádaný pro žáky II. stupně. Protože nám 29. 6. 2017 nepřálo počasí, musely se třídní týmy přesunout do dvou školních tělocvičen. V jedné probíhal turnaj dívek v přehazované a v druhé se utkali chlapci ve florbalu. Některým třídním kolektivům se dařilo lépe, jiným zas hůře. Na druhou stranu si všichni odnesli úžasný pocit ze sportem nabytého dne plného adrenalinu. (OF)
Dne 28. 6. 2017 se po letech opět uskutečnila Akademie 9. tříd. Ve dvou představeních (od 9 hod pro I. stupeň a od 11 hod pro II. stupeň, rodiče a kamarády) proběhla přehlídka tanců, skečů, parodií a soutěží, při které si diváci i samotní tvůrci užili náramné legrace. (OF)
Ve dnech 21. – 23. 6. 2017 se vydali naši deváťáci v rámci školního výletu do Českého Krumlova. Zážitkem se jim nestalo jen dvoudenní přespání ve stanech, ale hlavně sjezd „divoké“ Vltavy na raftech. Legrace si užili nejen díky vodním bitvám, závodům či dalším aktivitám, ale i díky malé lanové dráze, kterou měli možnost navštívit v obědové pauze. (OF)
Výlet do Anglie se 4. základní školou v Chebu
Ve dnech 6. června až 11. června 2017 měli žáci 6. až 9. tříd možnost zúčastnit se zájezdu do Velké Británie. První den hned po příjezdu nás čekal pěší okruh Londýnem. Zde jsme navštívili např. Tower Bridge a katedrálu sv. Pavla. Po náročném dni jsme se k večeru vydali na ubytování do anglických rodin. Druhý den hned po snídani jsme jeli do rodného domu Williama Shakespeara ve Stratfordu. Poté nás čekal výlet na Warwick, jeden z nejkrásnějších středověkých hradů v Anglii a poté do Oxfordu. Večer jsme se vrátili opět do anglických rodin, kde jsme mohli procvičovat naši angličtinu. Další den jsme se prošli po lázeňském městě Bath, navštívili Stonehenge. Poslední den jsme jeli na sídlo anglických panovníků Windsor, dále zpátky do Londýna k Buckinghamskému paláci, do muzea voskových figurín Madame Tussauds a také k Big Benu s Parlamentem a pak nás již jen čekala cesta autobusem zpět domů do České republiky. Průvodkyně nám při cestách vyprávěla spoustu zajímavých informací a příběhů a naučila nás také dvě anglické písně, které jsme stále procvičovali. Všichni si výlet náramně užili. (Bára Vítková, 8.B)

V neděli 25. 6. 2017 byl slavnostní vernisáží zahájen dlouhodobý přeshraniční projekt Kouzelný les. Ten spojil všechny chebské základní školy, ZUŠ, DDM Sova, Gymnázium Cheb, Realschule a Mittelschule z Waldsassenu v úsilí oživit nově vznikající území mezi přehradou Skalka a vyhlídkovou věžičkou Egerwartet. Výtvarná díla ve stylu Land-artu můžete při procházkách Poohřím obdivovat do konce léta. Na artefaktech za naši školu se podíleli vybraní žáci 9.A a 9.B. (OF)
V pátek 23.6. se žáci 4. B zúčastnili zajímavé akce zaměřené na zkoumání lesa. Na hrázi přehrady Skalka jsme se setkali s ing. Pavlem Cekotou, který nás provedl po lese a sdělil nám zajímavé informace. Hlavním cílem lesní pedagogiky je zlepšit vztah dětí k lesnímu ekosystému a vysvětlit, jaké užitky lesní hospodaření pro člověka má. Žáci byli nadšeni ze sbírání borůvek, projevili se jako obratní záchranáři, když přemisťovali malé skokany hnědé z cesty na bezpečné místo a zapotili se u rozdělávání ohně. Odměnou jim byly opečené vuřty a mnoho zážitků z lesa. (PM)

Spolupráce českých a německých partnerských škol
Každoroční setkání zástupců partnerských škol se letos koncem května konalo na 4. ZŠ v Chebu. Kromě českých a německých ředitelů i učitelů přijali pozvání na toto setkání také zástupci odborů školství z obou stran hranice.
Na semináři přivítal všechny přítomné ředitel 4. ZŠ pan ing. Miroslav Kříž. Poté pronesli své projevy místostarosta města Chebu pan Mgr. Zdeněk Hrkal a pan Richard Glombitza, státní pověřenec pro česko-německou kooperaci z Horní Falce. Všichni neopomněli ve svých projevech vyzdvihnout důležitost práce pedagogů na budování česko-německých partnerských vztahů.
Akce se účastnili i zástupci státních institucí a organizací zabývajících se česko-německými vztahy. Jejich příspěvky a referáty obsahovaly informace o možnostech dalšího rozvoje partnerských vztahů, včetně možnosti zapojit se do akcí a programů podporovaných EU, a nabídky animačních programů.
Na závěr semináře byl zařazen blok prezentací, prostřednictvím kterých učitelé jednotlivých partnerských škol seznámili přítomné s akcemi a aktivitami za uplynulý rok.
Celodenní program byl zpestřen vystoupením žáků 3. a 4. tříd, kteří zazpívali několik německých písniček, a komentovanou prohlídkou města Chebu. (MŠ)

Třída 8.B si ve čtvrtek 8.6.2017 během školního výletu prohlédla naší nejmladší sopku Železnou hůrku, minerální pramen Kyselecký hamr a NS Stebnický potok. Své putování krásnou přírodou třída zakončila v muzeu Skanzen Doubrava. Děkujeme panu Karlu Schmiedovi za poutavý výklad při prohlídce skanzenu. (PK)
Zdravé stravování žáků je jednou z priorit naší školy. Ve školním bufetu i jídelně se snažíme naplňovat nejnovější trendy, které doporučují výživoví poradci i ministerské vyhlášky. Již řadu let jsme zapojeni v projektech jako je "Školní mléko" nebo "Ovoce a zelenina do škol". V rámci druhého projektu škola dostává pravidelně zdarma bedýnky s ovocem nebo zeleninou, které si děti ke svačině rozdají. Na oživení a hlavně seznámení se i s netradičními druhy ovoce a zeleniny jsme dostali tzv. ukázkové bedýnky. Pomocí her, soutěží a tematické výuky děti mohly ochutnat i ovoce a zeleninu, která se v běžných českých domácnostech neobjevuje. (OF)
Zápis budoucích prvňáčků do naší školy proběhl 5. a 6. dubna 2017. Opět se nám potvrdil velký zájem rodičů o naši školu, kdy bylo přijato 68 dětí a 25 si požádalo o odklad (celkem k zápisu se dostavilo 100 dětí). Tímto chceme poděkovat za vámi projevenou důvěru. A samozřejmě i trpělivost, kterou jste museli hlavně v první den zápisu projevit. (OF)

V pátek 28. dubna 2017 se do naší školy slétli čarodějnice, čarodějové a kouzelníci ze širokého okolí, aby zde oslavili svůj svátek. Den plný her, tance, soutěží a tematicky zaměřené výuky si náramně užili! Musí už jen doufat, aby je v neděli nepochytali a neupálili na hranici. (OF)
Pestré kulturní jaro
V pátek 28. dubna 2017 přívítali naši žáci své přátele z partnerských škol – Grundschule Etzenricht a Markus-Gottwald-Schule Eschenbach, aby společně, v rámci projektu „Pestré kulturní jaro“, pořádaného Centrem Bavaria Bohemia, oslavili 20. výročí podpisu německé deklarace z roku 1997.
Akce, která se konala v areálu krajinné výstavy pod chebským hradem, se kromě naší školy účastnily ještě 3. a 5. základní škola v Chebu a jejich partneři z Weidenu a Weiherhammeru.
Příjemné páteční dopoledne zahájilo flétnové žákovské trio Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha v Chebu, ve složení Adéla Brňáková, Kateřina Polívková a Kateřina Benešová. Všechny přítomné v úvodu přivítal místostarosta města Chebu Mgr. Zdeněk Hrkal. Poté následovaly krátké proslovy zástupců jednotlivých škol a kulturní program připravený žáky chebských základních škol. Naši školu reprezentovali děti z 1.stupně s písničkou na jarní téma. Na závěr oficiálního programu zazpívali všichni přítomní žáci píseň Přátelství od Petra Rezka.
Nakonec žáci společně rozvěsili na stromy stuhy v národních barvách. Tyto stuhy mají připomínat kolemjdoucím živost Česko – německých vztahů. Následovalo malé občerstvení a společná procházka okolím. Již nyní se těšíme na další společné setkání.
Umělecká akce "Pestré kulturní jaro“ je příspěvkem k projektu Česko-německé kulturní jaro 2017, který byl naplánován u příležitosti tohoto výročí. Účastní se ho 36 českých a bavorských škol a dále dvě mateřské školy. Do června bude společně ozdobeno téměř 50 stromů, které budou symbolizovat živost česko-německých vztahů. Akce je koordinována Centrem Bavaria Bohemia (CeBB), českým partnerem je Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň. Dotačními partnery jsou Česko-německý fond budoucnosti a okres Schwandorf. (MŠ)

Dne 26.dubna navštívila třída 5.B Střední zdravotnickou školu kde si pro nás studenti oboru masér sportovní
a rekondiční připravili něco na způsob "kruhového tréninku". Studenti v tělocvičně připravili několik stanovišť, která se týkala vyšetření plosky nohy na podoskopu, jednoduché vyšetření na zkrácené svalové skupiny, ukázky cvičení na balančních plochách, trošku o svalech,kostech a výživě atd.
Akce byla úžasná a děti si to báječně užily a vše vyzkoušely. (AL)
Návštěva partnerské školy v Eschenbachu
Ve čtvrtek 23. 2. se uskutečnila první návštěva partnerské školy v bavorském Eschenbachu. Zúčastnilo se jí 21 našich žáků. Doporovázely je dvě vyučující německého jazyka, paní Martina Šťovíčková a Radka Kučerová.
Po příjezdu do Eschenbachu přivítal chebské žáky a jejich paní učitelky ředitel tamní školy pan Wolfgang Bodensteiner a organizátorka výměnných akcí paní Dana Pflaum. Ve společenské místnosti na ně již čekalo 21 mladých německých přátel.
Jelikož se jednalo o první společné setkání, připravilo na něj Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pestrý seznamovací program. V jeho první části si žáci zahráli hry, při nichž se blíže poznali a postupně ztráceli ostych z komunikace v cizím jazyce. Ve druhé části smíšené čtyřčlenné česko-německé skupiny vymýšlely fotopříběh na téma „V kontaktu“. Jednotlivé příběhy byly nakonec promítnuty. Na příspěvcích bylo patrné, že žáky společná práce bavila.
V závěru všichni celou akci ohodnotili. Z reakcí bylo zřejmé, že se žákům první společné setkání líbilo a všichni se těší na další, které proběhne již na začátku dubna. (RK)

Ve dnech 22. -28. 1. 2017 se žáci sedmých tříd zúčastnili lyžařského výcviku v lyžařském areálu Samoty poblíž Železné Rudy.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky