Objednávání stravy - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Školní jídelna
V souladu s § 164 a 166 zákona č.561/2004Sb., (školský zákon), v platném znění, § 5 vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a dle přílohy č. 2 k vyhlášce č.107/2005 Sb.,v platném znění, se určuje finanční limit potravin dle věkové skupiny strávníků.

Věkové skupiny - finanční limit:
Strávníci 7 - 10 let 21 Kč/oběd 420Kč/měsíc
Strávníci 11 - 14 let 22 Kč/oběd 440Kč/měsíc
Strávníci 15 a více let 23 Kč/oběd 460Kč/měsíc
Dospělí (zaměstnanci) 27 Kč/oběd 540Kč/měsíc

Do jednotlivých skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle věkových skupin. V případě onemocnění strávníka lze vydat první den nemoci oběd do přenosných nádob. Po dobu nemoci není nárok na stravování ve školní jídelně. V době nepřítomnosti, z jakéhokoliv důvodu, je povinnost obědy vždy odhlásit.
Každý nový školní rok je strávník, který platí převodem z účtu či inkasem automaticky přihlášen ke stravování od prvního školního dne. Pro odhlášení stravování v novém školním roce je nutné, osobně nebo telefonicky stravování odhlásit v posledním týdnu před začátkem nového školního roku.
Strávník je povinen nahlásit v kanceláři ŠJ každou změnu účtu, adresy, tel. spojení i zájem o ukončení stravování v ŠJ.
Každý strávník si musí zakoupit bezkontaktní čip. Čip platí po celou dobu školní docházky.
Cena čipu je 117 Kč, při ztrátě nebo poškození je potřeba opět koupit čip nový.


ÚHRADA STRAVNÉHO inkasem (doporučujeme!) 
Číslo sběrného účtu: POZOR NOVÉ číslo účtu 1934331/0100  Inkasní platba probíhá vždy kolem 15. dne v měsíci na následující měsíc a strávník je automaticky přihlášený na další období. Je potřeba dát souhlas s inkasem u Vaší banky na číslo sběrného účtu ŠJ u Komerční banky - doporučený limit je 700 Kč. 

Bankovním převodem na účet školní jídelny / Komerční banka/ číslo účtu: 19 34 331/ 0100 Způsob platby - trvalý příkaz (čtvrtletně) nebo jednorázový příkaz měsíčně.
Platbu na letní prázdniny přerušit (tzn. červen, červenec- neplatit !) v srpnu platbu obnovit. Vždy musí být uveden variabilní symbol. U sourozenců musí být příkaz zaveden na každé dítě samostatně. Po doručení částky stravného bude mít strávník automaticky obědy přihlášené na následující období.

Odhlášení obědů
Odhlášení obědů je možné telefonicky, nebo na www.strava.cz a to v době od 8:00 - 14:00 hodin pro následující den, osobně od 11:45 – 14:00 hod. Peníze za odhlášené obědy zůstávají strávníkovi na kontě a v dalším měsíci budou odečteny (u inkasní platby)
Telefon: 354 434 127 / mob. 778 428 612
Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Obědy na svátky, prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Při placení bankovním převodem bude vyúčtování prováděno na požádání až po uplynutí školního roku, proto je důležité oznamovat každou změnu účtu v kanceláři ŠJ. Ostatní přeplatky se převádějí do nového školního roku. Po ukončení školní docházky na škole se stravné vrací na účet plátce.

OBJEDNÁVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ PŘES INTERNET
Ve školní jídelně strávník obdrží číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu, uživatelské jméno a heslo. Od následujícího dne po registraci v jídelně lze objednávat, odhlašovat obědy na adrese www.strava.cz. Pokud na kontě není dostatečný kredit, není možné objednávání stravy přes internet. Každý zaregistrovaný strávník má automaticky objednaný oběd č. I. Objednávání obědu č. II. je možné tři pracovní dny předem a to pouze strávníka, kterému je v daném školním roce 11 let. Odhlášení obědů lze provést den předem do 14 hodin.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky