Objednávání stravy - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Školní jídelna
Objednávání stravy přes internet

Po aktivaci internetového objednávání v kanceláři ŠJ,
můžete oběd odhlásit den předem do 14:00.
U strávníků, kterým v daném školním roce bude 11let
je možnost navolit oběd číslo 2 a to s třídenním předstihem.

Registrace služby
Zájemci o objednávání stravy přes internet obdrží
ve stravovací pokladně údaje potřebné k přihlášení
pro objednávání stravy na internetu.

Jsou to následující údaje:
- adresa - www.strava.cz
- číslo zařízení - pro naši jídelnu 0963
- uživatel
- heslo

NASTAVENÉ PŘEDVOLENÉ HESLO MŮŽETE IHNED PO PRVNÍM PŘIHLÁŠENÍ PŘES INTERNET ZMĚNIT.
OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY JE STEJNÉ JAKO V OBJEDNÁVKOVÉM BOXU.
Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
- potvrzení objednávky
- nedostatečná výše konta
- neodebraná strava
- měsíční přehled

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky