Úspěchy školy 2016 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úspěchy školy
 3. prosince 2016 vyvrcholila vernisáží každoroční výtvarná soutěž pořádaná GAVU Cheb. Letošním tématem byly "Maškary". I tentokrát naši žáci získali krásná ocenění! V kategorii nejstarších žáků získala Klára Lochmanová z 9.B krásné 3. místo a Jan Poloch z téže třídy 4. místo. V kategorii skupinových prací se umístil tým žáků 9. tříd na skvělém 1. místě. Dalšími oceněnými byly sestry Lenka a Petra Nových, které v kategorii Keramika získaly též nádherné 1. místo! Všem moc gratulujeme! (OF)
Dne 11.10 2016 se v Sokolově konalo krajské kolo odborné metodické soutěže TALENTY PRO FIRMY – „ T – PROFI“.
Soutěžilo šestičlenné družstvo ve složení tří studentů Integrované střední školy technické a ekonomické a tří žáků pátých tříd naší školy.
Za naši školu bojovali Ondřej Mareš a Jiří Meindlschmid z 5.B, Tomáš Peták z 5.A.
Toto družstvo vybojovalo krásné 1. místo a tím si zajistilo postup do republikového kola, které se uskuteční v dubnu v Praze.
Všem blahopřejeme a držíme palce v další soutěži. (AL)
Celostátní výtvarná soutěž „Svět očima dětí“ pořádaná Ministerstvem vnitra koncem školního roku 2015/16 se letos zaměřila na prevenci před závislostmi, jako jsou alkohol, cigarety, hazard. Náš žák Jan Poloch (9.B) se dostal do užšího kola výběru a odměnou mu byla prezentace jeho díla v časopise Policista (8/2016)! Gratulujeme! (OF)
Dne 8.6. se uskutečnilo na chebské radnici vyhlášení nejlepších sportovců chebských základních škol. Z naší školy byli oceněni žáci Kristýna Foglarová a Jan Lališ. Oba dva po celou školní docházku vzorně reprezentovali školu na různých sportovních soutěžích a olympiádách a patří k nejúspěšnějším sportovcům školy. K dosaženému úspěchu oběma blahopřeji a v jejich další sportovní činnosti jim přeji hodně štěstí. (MK) 
Dne 2. a 3. května 2016 proběhlo v areálu DDM Sova Cheb okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Za mladší žáky Tomáš Mirovský, Kateřina Zemanová, Barbora Vítková z 6.B a Karel Blažek ze 6.A zde vybojovali krásné 2. místo! Kačka Zemanová byla též vyhlášená jako nejlepší dívka soutěže! Za starší žáky školu reprezentovali Lukáš Sahaj, Jakub Poloch, Gergana Mizerová a Adéla Jakubčíková z 8.B. Ti získali též nádherné 2. místo! Lukáš zopakoval skvělý výsledek z loňska a byl opět vyhlášen nejlepším chlapcem soutěže! Obě družstva si tímto zabezpečila postup do kola krajského! Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a držíme palce! (OF)
"Angličtina nás baví" - soutěž v anglickém jazyce, jejíž krajské kolo proběhlo 19. 4. 2016 v Karlových Varech, bylo pro naši školu velice úspěšné. Na skvělém 1. místě v kategorii 5. ročníků se umístila Tatiana Vozková z 5.A. Protože tímto kolem soutěž končí, stala se absolutním vítězem soutěže! Medailové místo též získal Ondřej Kryštof ze 4.A, když se v okresním kole umístil na krásném 3. místě v kategorii 4. ročníků. Oběma gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. (OF)   
Dne 17. 2. 2016 proběhlo okresní kolo literární soutěže v Hranicích u Aše. V I. kategorii (žáci 4. - 5. tříd) získal skvělé 1. místo Lukáš Kesl ze 4.B. Ve III. kategorii (žáci 8. - 9. tříd) vybojovala krásné 3. místo Kateřina Josková z 9.B . Za zmínku též stojí hezké 5. - 7. místo pro Ondřeje Dokulila (9.B) a Kláru Brodinovou (8.A). Gratulujeme! (OF)

Dne 27. ledna 2016 proběhlo v 5. třídách školní kolo Pythagoriády. S největším počtem bodů se umístili Michal Šorm z 5.B (druhý zprava) a Tomáš Zikmund z 5.A (druhý zleva). Tím si zajistili postup do kola okresního. Držíme palce! (OF)
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky