Úspěchy školy 2019 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úspěchy školy
Ve středu 27. 11. 2019 proběhla v prostorách GAVU Cheb slavnostní vernisáž výstavy dětské kresby "VIVAT PÁNI EDISONI!". I letos naši žáci v soutěži obsadili přední místa. V kategorii 10 - 12 let obsadila skvělé 1. místo Nela Šelepová ze 7. B a v kategorii 13 - 15 let získal též nádherné 1. místo Jiří Meindlschmid z 8.B! Oběma moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. (OF)
Okresní kolo v plavání
V pátek 15.11. se konalo okresní kolo v plavání v Aši. Žáci prvního stupně získali 4. místo, když jim pouze o jeden bod unikla medailová pozice. Přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. (PM)
1. místo v plavání
V pátek 8. listopadu se žáci 1. stupně zúčastnili okrskového kola v plavání. Soutěžili jak jednotlivci, tak ve štafetách, ve kterých byli vždy první. Po sečtení bodů báječně vyhráli mezi všemi sedmi chebskými školami a postupují do dalšího kola. Družstva byla tvořena 6 chlapci - Antonín Turek, Adam Ouředník, Jakub Přibyl, Tomáš Magrot, Jan Fišer, Marek Meindlschmid, Josef Šnajdr a 6 dívkami - Natálie Křížová, Kristýna Hrnčířová, Eliška Keslová, Kamila Michálková, Anna Sedláková, Markéta Fialová, Nicola Pecová.
Držíme palce do Aše! (PM)
Na atletickém čtyřboji v příjemném prostředí ZŠ Luby se zúčastnila 2 družstva. Chlapci vybojovali 3. místo a děvčata s převahou o 900 bodů postupují do krajského kola.
Přespolní běh 4.10.okresní finále.Chlapci starší i mladší se umístili na 3.místě. Děvčata starší postoupila z prvního místa do krajského kola. Držíme palce a všem děkujeme.
(IJ)
Dne 15. 5. 2019 proběhlo okresní kolo atletického závodu Pohár rozhlasu pořádané asociací školních sportovních klubů ČR. Všechny naše týmy dosáhly vynikajících výsledků, když si vybojovaly dvě 1. místa a jedno 2. místo. V kategorii mladších dívek nás reprezentovali Skalová T., Farářová G., Malichová E., Lepší K., Kamínková E., Truhlářová L., Mašková L. , Takáčová V., Ćervenková V. a Kohoutová T.. V kategorii mladších chlapců naší školu zastupovali Kantor J., Beer M. a J., Kern S., Klučiar R., Vondráček T., Vlk A., Sedlák O., Fürbach M., Berka F. a v kategorii starších chlapců pak Horník J., Lid'ák A., Kupka M., Ŕánek D. Magrot T., Balák M., Kristek J., Raffa J., Kompit F., Král D., Śilhavý P.. Všem moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy a všem týmům držíme palce v kole krajském. (OF) 
V polovině května 2019 proběhlo vyhodnocení krajského kola výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. V kategorii 6. - 7. tříd se na skvělém 1. místě umístil Jiří Meidlnschmid ze 7.B, a tím si zajistil postup do kola celostátního! Držme mu palce! (OF) 
Dne 13. 5. 2019 proběhlo v areálu DDM Sova v Chebu okresní kolo soutěže mladých cyklistů. Výkony našich žáků byly bezkonkurenční! V kategorii mladších žáků tým tvořený Adamem Fůsem 4.A, Ondřejem Šlajsem 4.B, Kamilou Michálkovou 4.B a Vendulou Novákovou 5.B si vybojoval skvělé 1. místo. Ondřej s Kamilou ještě byli oceněni ve své kategorii za nejlepšího chlapce a nejlepší dívku závodu! V kategorii starších žáků pak družstvo tvořené Lukášem Bařinou 8.A, Tomášem Mirovským 9.B, Barborou Vítkovou 9.B a Kateřinou Zemanovou 9.B získalo též vynikající 1. místo. A i v této kategorii si naši žáci odnesli ocenění za nejlepšího chlapce a nejlepší dívku závodu. Byli to Lukáš a Bára. Všem moc gratulujeme a držíme palce do kola krajského! (OF)
Dne 9. 4. 2019 se konalo okresní kolo matematické olympiády. V kategorii Z6 nás reprezentovali Bohuslav Průcha, Adéla Veselá, Nela Šelepová (všichni 6.B) a v kategorii Z7 Karolína Sittauerová, Valérie Takáčová (obě 7.A), Martin Lovás a Jindřich Kantor (oba 7.B). Velmi krásného umístění - 5. místa - dosáhl Jindřich Kantor, který vyřešil tři ze čtyř příkladů. Získal tím 12 bodů z 16. Moc gratulujeme a všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy. (LR)
Dne 23. 3. 2019 proběhlo na naší škole klání v matematické soutěži Klokan. Výsledky byly zaslány ke zhodnocení do okresního kola, kde žáci dosáhli velmi pěkných výsledků. Bylo možné získat maximálně 120 bodů. V kategorii Cvrček (2. a 3. třídy) se na 3. místě umístil Jan Lípa ze 3.A (84 bodů). V kategorii Klokan (4. a 5. třídy) dosáhl skvělého 1. místa Karel Malantuk ze 4.A (116 bodů) a v kategorii Benjamín (6. a 7. třídy) Jindřich Kantor ze 7.B získal úžasné 1. místo (109 bodů)! Všem moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! (LR)
Dne 17. 4. 2019 proběhlo v areálu naší školy okrskové kolo minifotbalu. Náš tým (Dominik Štěch 9.B, Miroslav Mirovský 9.B, Martin Straka 9.B, Martin Kraus 9.B, Filip Kompit 9.A, Jakub Raffa 8.B, Filip Berka 7.B) si vybojoval skvělé 1. místo! Gratulujeme a držíme palce v dalším postupu. (OF)
Dne 14. 3. 2019 se v Mariánských Lázní uskutečnilo okresní kolo soutěže "Angličtina nás baví". Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V I. kategorii se na krásném 3. místě umístil Dominik Novotný ze 4.A. Ve II. kategorii pak Jakub Jindra z 5.A získal též skvělé 3. místo. Oběma gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! (TT)

Přílohy
Dne 20. 3. 2019 v prostorách 2. ZŠ Cheb proběhla pro žáky 6. tříd z chebského okresu čtenářská soutěž "Andersenova výzva". Krásného výsledku zde dosáhla Eliška Drbalová z 6.B, když si "vyčetla" skvělé 3. místo! Moc gratulujeme!
Dne 21. 3. 2019 se ve Františkových Lázní uskutečnilo okresní kolo ve florbale. Náš tým tvořený žáky 4. a 5. tříd si vybojoval krásné 3. místo! Družstvo tvořili Ondřej Šlajs, Adam Jílek, Marek Bařina, Adam Fůs, Karel Malantuk, Tomáš Zimmermann, Josef Šnajdr, Samuel Gucký, Jiří Duffek, Jan Fišer, Antonín Turek a Adam Ouředník. Chlapcům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. (OF)
Dne 15. 3. 2019 proběhlo v Krajské knihovně v Karlových Varech krajské kolo čtenářské soutěže "Nekoktám, čtu!". Tuto soutěž již popáté uspořádalo Klubko - Klub dětských knihoven Karlovarského kraje pro žáky 4. a 5. tříd. David Rubáš ze 4.B zopakoval excelentní výkon z kola okresního (viz. níže) a v těžké konkurenci 17 žáků v kategorii 4. tříd získal opět skvělé 1. místo! Moc mu gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. (OF)

Dne 28. 2. 2019 proběhlo v Chebu okresní kolo sportovní soutěže v basketbalu. V kategorii mladších žákyň nás reprezentovaly Veronika Červenková, Lucie Truhlářová, Lucie Mašková, Anežka Štoidlová, Agáta Hodinová, Tereza Skalová, Adéla Brňáková a Michaela Hradecká. V těžké konkurenci si holky vybojovaly skvělé 2. místo a tím i postup do kola krajského. Moc gratulujeme a držíme palce! (OF)
Dne 28. 2. 2019 proběhlo v prostorách Gymnázia Cheb okresní kolo zeměpisné olympiády. Ve svých kategoriích získali Jan Bubanec (7.B) krásné 3. místo a Matyáš Kubka (9.B) 8. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy! (IJ)
Dne 4. 3. 2019 se uskutečnilo v Chebu okresní kolo chemické olympiády. Naši školu reprezentovali žáci 9.A Jan Ferling, Karel Blažek, Matěj Andrášik a Antonín Liďák (první tři se stali úspěšnými řešiteli). V těžké konkurenci obsadili krásné 8. - 11. místo, kdy příčky před nimi obsadili žáci víceletých gymnázií. Gratulujeme! (MŠ)

Dne 15. 2. 2019 proběhlo krajské kolo závodů v plavání v Sokolově. Náš dívčí tým tvořený Sofií Kosteneckou (6.A), Ievou Kosteneckou (6.C), Barborou Benýškovou, Lucií Maškovou, Agátou Hodinovou (všichni 7.B) a Kateřinou Čechovou (8.B) si vybojoval krásné 4. místo! Děvčata soutěžila ve všech plaveckých stylech - prsa, kraul, znak, motýlek, polohová i velká štafeta. Všem moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! (OF)
Dne 30. 1. 2019 se vybraní žáci zúčastnili okresního kola Matematické olympiády pro žáky I. stupně pořádané v prostorách 6. ZŠ Cheb. V těžké konkurenci se úspěšnými řešiteli stali Hana Churá z 5.A a David Pilař z 5.B. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! (OF)
Dne 5. 2. 2019 proběhlo v DDM Sova okresní kolo soutěže v německém jazyce. Ze školního kola sem postoupili Valérie Takáčová ze 7.A, Nikola Schützová a Michaela Schützová z 9.B. Hezkého výsledku pak dosáhla Valérie, když v těžké konkurenci jedenácti soutěžích získala krásné 4. místo. Gratulujeme! (MŠ)

Dne 7. 2. 2019 proběhla v dětské knihovně v Chebu čtenářská soutěž 4. a 5. tříd "Nekoktám, čtu!". Vynikajícího výsledku dosáhl David Rubáš ze 4.B, když ve své kategorii získal nádherné 1. místo. Tímto si zajistil postup do kola krajského, které proběhne 15. 3. 2019 v Karlových Varech. Gratulujeme a držíme palce! (AP)

Dne 30. 1. 2019 se žáci Kateřina Zemanová (9.B), Daniela Varvařovská (9.B) a Antonín Liďák (9.A) zúčastnili okresního kola Matematické olympiády pořádané v prostorách Gymnázia Cheb. Naše škola náležela jen mezi dvě základní školy v celém okresu, které se do tohoto kola probojovali. Výše zmínění žáci se tedy v soutěži střetli především se studenty Gymnázia Cheb a Svobodné chebské školy. V těžké konkurenci se nenechali zahanbit a Kateřina Zemanová se ziskem 12 bodů se stala úspěšnou řešitelkou! Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! (LR)
Dne 16.1. 2019 proběhlo v DDM Sova Cheb okresní kolo olympiády z Dějepisu. V těžké konkurenci 29 soutěžících se umístil Marek Grill z 9.A na krásném 7. místě! Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. (IK)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky