Základní informace o školní družině - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Školní družina


Telefon:  354 422 106
Školní družina při 4. základní škole Cheb je základním článkem výchovy a vzdělávání žáků mimo dobu vyučování. Podle zřizovací listiny má kapacitu 150 žáků. Školní družinu mohou navštěvovat žáci od prvních až do třetích ročníků 4. základní školy Cheb. Je rozdělena na pět oddělení. Prostory školní družiny jsou součástí hlavní budovy školy. Školní družina je umístěna ve 4. patře. Ke své činnosti má k dispozici pět kluboven, hernu s klavírem , sportovní sál a šatny. Materiální a technické zabezpečení je na velmi dobré úrovni. Družina je vybavena televizorem, DVD přehrávačem, digitálním fotoaparátem, velkým množstvím her, hracích koberců, tenisovým stolem, venkovní trampolínou, basketbalovým košem, stolním tenisem, dětskými časopisy a dalšími pomůckami. Při výchově a vzdělávání žáků školní družiny jsou využívány také ostatní prostory školy jako např. tělocvičny, učebna hudební výchovy, školní hřiště a okolí školy.

Organizace a provoz školní družiny

Režim dne je sestaven tak, aby obsahoval rozvíjení všech kompetencí.
Při zpracování týdenních plánů je přihlíženo k přáním a požadavkům dětí.
Děti jsou rozděleny do pěti oddělení:

1. oddělení Eliška Orságová, asistent pedagoga Bc. Vendula Orságová
2. oddělení Jaroslava Sušanková
3. oddělení Helena Medková, asistent pedagoga Michaela Altnerová
4. oddělení Bc. Martina Duffková
5. oddělení Bc. Jana Vejražková


V rámci školní družiny pracuje kroužek Aerobic.
Školní družina se řídí organizačním řádem školy a vlastním řádem školní družiny.
Každé oddělení je naplněno maximálně do počtu 30 dětí.
Zájem rodičů o umístění dětí do školní družiny je v současné době značný.

Provoz školní družiny je denně:

Po – Pá od 6.30 – 8,00 hodin a od 11,40 – 16,30 hodin.

Během prázdnin je provoz upraven podle počtu přihlášených dětí.Řád školní družiny 2018
ŠVP-DRUŽINY 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky